دکتر کیت وایب

دکتر کیت ویب روانپزشک و بنیان‌گذار و مدیر مؤسسه‌ی آسیب و رشد جمعی (ICTG) است.
علاوه بر این، دکتر ویب به عنوان مشاور روحانی و محافظت اجتماعی فعالیت می‌کند. او همچنین در ارزیابی پویایی روابط پیچیده، تسهیل بهبودی افراد و گروه‌ها پس از آسیب‌های روحی و ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات فردی، خانوادگی و سازمان‌ها مهارت دارد. او همچنین داوطلبانه به عنوان پاسخگوی ملی، نزدیک به یک دهه با مرکز کمک‌های بلایای پرسبیتری کار کرده است. او به همراه خانواده‌اش در سانتا باربارای کالیفرنیا زندگی می‌کند.