محمد پیام بهرام پور

محمد پیام بهرام پور مدیر باشگاه سخنرانی و فن بیان برج میلاد می باشد.

بخشی از فعالیت های ایشان به شرح زیر هستند:

نگارش بیش از ۹ جلد کتاب (۷ جلد از آنها بیش از یک تیراژ منتشر شده اند اجرای بیش از ۱۵۰۰۰ نفر ساعت سخنرانی و کارگاه آموزشی نگارش بیش از ۱۰۰ مقاله آموزشی تدارک بیش از ۱۵ دوره آموزشی غیر حضوری اجرای بیش از ۳۰ برنامه در رسانه ملی (شبکه دو سیما، شبکه استانی همدان، شبکه استانی یزد، رادیو اقتصاد) مشاور و مربی شماری از غول های اقتصادی کشور

محمد پیام بهرام پور
محمد پیام بهرام پور
میخکوب کردن مخاطب در سخنرانی
محمد پیام بهرام پور
سطح دوره:
1
درس
10
فایل

59,000 تومان
محمد پیام بهرام پور
محمد پیام بهرام پور
انعطاف پذیری عصبی در زندگی و کار
محمد پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
5
درس
10
فایل

140,000 تومان
محمد پیام بهرام پور
محمد پیام بهرام پور
حل تعارض و اختلاف در زندگی و کار
محمد پیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
5
درس
9
فایل

99,000 تومان
محمدپیام بهرام پور
محمدپیام بهرام پور
هدف گذاری حرفه ای
محمدپیام بهرام پور
سطح دوره: مبتدی
1
درس
7
فایل

محمد پیام بهرام پور
محمد پیام بهرام پور
کنترلِ کنترل (مدیریت خشم خود و دیگران)
محمد پیام بهرام پور
سطح دوره:
8
درس
24
فایل

290,000 تومان
محمد پیام بهرام پور
محمد پیام بهرام پور
شهامت
محمد پیام بهرام پور
سطح دوره:
7
درس
28
فایل

1,273,000 تومان
محمد پیام بهرام پور
محمد پیام بهرام پور
سفرنامه 5 سیستم آموزشی برجسته
محمد پیام بهرام پور
سطح دوره:
1
درس
5
فایل