اصول فروش اجتماعی: استفاده از محتوا برای تحریک مخاطب

فروش اجتماعی یک فرایند فروش نوین است. بیش از %75 خریداران شرکت به شرکت از رسانه های اجتماعی برای جست و جوی خدمات و محصولات و فروشندگان آنها استفاده می کنند. نماینده های فروش با پروفایل های خالی، نیمی از مشتری های بالقوه شان را از دست می دهند.

5
درس
7
فایل
21
دقیقه
17000 تومان

اساتید دوره

دونا الکساندر

دونا الکساندر مدیر برنامه‌ی جهانی در LinkdIn است و تخصص اودر ارائه‌ی راه‌حل‌های آموزش و فروش است.
دونا الکساندر بر روی ایجاد رابطه و کشفِ راه‌های جدید به سوی موفقیت متمرکز است. در حال حاضر، او یکی از مشاوران مورد اعتماد گروه InStruct است که یک برنامه‌ی آموزشی درمورد ابزارِ LinkedIn Sales Navigator را مدیریت می‌کند. او بر روی تعریفِ نیازهای مشتری، مدیریت اجرای پروژه، پشتیبانی برای شروع و سازگاری بیشتر با ویژگی‌های Sales Navigator متمرکز است. دونا در فروشِ اجتماعی، مدیریت موفق مشتری و راه‌حل‌های آموزش مشتری مهارت دارد. 

دوره های پیشنهادی

person
mail