موفقیت در اتمام فروش های پیچیده

برخی از مواقع، فروش پیجیده می شود. برخی مواقع افراد مختلفی باید تصمیم بگیرند تا یک فروش اتفاق بیافتد. گاهی اوقات رقبا سبب پیچیدگی فروش می شوند.

یکی از مهارت های فروشندگان حرفه ای، غلبه بر فروش پیچیده است.

این ویدان را با تدریس مربی بین المللی فروش جف بلومفیلد تماشا می کنید تا بفهمید چگونه می توانید به طور منظم و سیستماتیک یک فروش پیچیده را به سمت موفقیت هدایت کنید.

7
درس
25
فایل

معرفی

play_arrow
خوش آمدید
- 9.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ساده سازی پیچیدگی
- 21.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

شناسایی مراحل خرید

play_arrow
تقسیم بندی مشتریان
- 18.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نقشه راه مراحل خرید
- 18.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
شناسایی اشخاص ذینفع
- 17.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تعیین کیفیت استاندارد
- 17.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
مستند سازی مراحل فروش
- 21.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

شناسایی اهداف و چالش ها ی مشتریان

play_arrow
برنامه ریزی برای اهداف و چالش ها
- 20.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
اهداف و چالش ها شخصی
- 20.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
هر دو را در نظر بگیرید
- 11.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

استفاده از حس اضطرار برای خرید

play_arrow
حس اضطرار چیست؟
- 17.8 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
چرا سه قسمت حس اظطرار خیلی موثرند؟
- 15.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
حس اظطرار با تکنیک داستان
- 19.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
حس اظطرار با چالش ارزش واقعی
- 18.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مشخص کردن ارزش قابل سنجش

play_arrow
اتصال یه ارزش قابل سنجش
- 14.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
راهکار جواب مشکلات
- 17.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
وضوح در ارزش
- 15.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
اهمیت اعتبار سنجی
- 14.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدل های مکالمات فروش پیچیده

play_arrow
ایجاد ارتباط
- 17.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
دوری از بحث
- 23.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
محدودیت بحث
- 14.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
ارتباط بحث
- 15.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رسیدگی به موضوع
- 18.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
متعهد به نتیجه گیری
- 16.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
قدم بعدی
- 6.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

جف بلومفیلد
جف بلومفیلد مربی و سرپرست فروش و نویسنده کتاب"فروش مبتنی بر داستان" است. جف بلومفیلد بخش اعظم حرفه خود را در Genentech، در نقش های مختلف رهبری از فروش و بازاریابی به توسعه رهبری، صرف کرده است. او بنیانگذار دو شرکت مشاوره ای، Braintrust و Apex Training & Development است و با مخاطبین در موضوعات رهبری، ارتباطات، فروش مبتنی بر داستان و تاثیر قدرتمند علوم اعصاب در فروش و بازاریابی صحبت می کند. جف کتاب "فروش مبتنی بر داستان" را نوشت و چندین شرکت خوش آوازه را در زمینه فروش و مربیگری مبتنی بر داستان آموزش داده است.وی به عنوان مربی اجرایی برای مدیران ارشد چندین شرکت برتر کار کرده و مشاور استراتژی، فروش و بازاریابی بود و همچنین رهبری شرکتهایی با ده تا ده هزار کارمند را بر عهده داشت. پی نوشت : شرکت های فورچون 500 ، بزرگترین و برترین شرکت های جهان هستند که هرساله بر اساس رنکینگی انتخاب میشوند.

سایر دوره های شما


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/views/scripts/main/showcommoncourses.phtml on line 191

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1058

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1093

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1165

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/library/App/ServiseAdminService.php on line 1216

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 192

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vidone/public_html/application/controllers/MainController.php on line 196