چگونه مقاوم باشیم و کم نیاوریم؟

تاکنون شرایط نامناسب را به نفع خودتون تغییر داده اید؟چطور می توانید در شرایط سخت از عهده کارهای سخت بر بیایید؟

5
درس
17
فایل

معرفی

play_arrow
چگونه از این دوره بیشترین بهره را ببریم
- 6.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
خوش آمدید
- 5.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مقاومت چیست

play_arrow
مقاومت چیست
- 15.7 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
درجه مقاومت فعلی‌تان را ارزیابی کنید
- 14.6 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

یادگیری برای افزایش آستانه مقاومت شما

play_arrow
افزایش آستانه مقاومت شما
- 9.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تمرین پرسیدن
- 13.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
یادگیری جدید
- 9.1 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
باموقعیت های ناخوشایند روبرو شوید
- 12.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
انرژی خود را مدیریت کنید
- 15.3 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
تفکر مثبت را تمرین کنید
- 13.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

یادگیری مقاومت داشتن و دوام آوردن

play_arrow
پنج تکنیک تفکر
- 4.9 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
اعمال خود را ارزیابی کنید
- 14.4 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
نگرش خود را انتخاب کنید
- 15.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
برای خود مشاوری انتخاب کنید
- 8.0 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
خود را بازیابی کنید
- 19.5 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline
play_arrow
رهایش کنید
- 8.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

نتیجه گیری

play_arrow
استفاده همه تکنیک ها باهم
- 10.2 مگابایت
play_circle_outlinepause_circle_outline

مدرس دوره

تاتیانا کلوو

 

 

سایر دوره های شما