۸ نکته در مصاحبه برای رسیدن به شغل رویایی‌تان

گرفتن نمره بالا در یک مصاحبه هم هنر اســت و هم دانش. برای اینکه بتوانید پاسخ‌های مؤثری بدهید، شــما باید اطلاعاتی را پیش‌بینی کنید که مصاحبه‌کنندگان به دنبال آن‌ها هســتند و بدانید چگونه باید آن‌ها را به روشی دقیق و منسجم توضیح دهید. در زمان مصاحبه شغلی این نکات را دنبال کنید:

این ۵ عادت رایج اعتبار برندتان را زیر سؤال می‌برد

مهم‌ترین ویژگی یک برند، اعتبار آن است. اعتبار بر انتخاب مشتری در همه سطوح حتی برای خریدهای نسبتاً کم‌هزینه تأثیر می‌گذارد. وقتی مشــتریان یک برند را ارزشــمند ببینند و بدانند انتظارات آن‌ها برآورده می‌شود تأثیر بسیار زیادی بر تصمیمات خریدشان خواهد داشت. متأسفانه بسیاری از برندها در تلاش‌های تقویت اعتبارشــان به خاطر اشتباه‌های نسبتاً کوچکی به دردسر می‌افتند. عادات آنلاین زیر شاید کارهای بزرگی به نظر نرسند اما می‌توانند به‌راحتی تلاش‌های برندسازی شمارا دچار تزلزل کنند.

چرا فروشنده‌ها باید در خدمت مشتری باشند؟

من وقتی کسب‌وکار خودم را راه‌اندازی کردم در نقش‌های زیادی مثل مســئول فروش، بازاریابی، حســابداری، خدمات مشتری و... مســئولیت داشتم و همه این کارها را خودم انجــام می‌دادم. در حالی که این مؤثرترین راه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار نبود، یــاد گرفتم باید در هر نقشی برای مشتری زمان گذاشت. به‌طور خاص باید این تجربه درفروش و خدمت به مشتری اعمال شود. این دو بخش بســیار متقابل و وابسته به یکدیگر هستند و امری بسیار حیاتی است، زیرا کار حرفه‌ای فروش این است که مشــتری را درک کرده و با او با احترام رفتار شود. برای کسب احترام فروشنده مهارت‌های خدمت به مشتری به وسط می‌آیند.

چگونه فردی خلاق شویم؟

نیم کره راست مغز نقطه مقابل نیم کره چپ مغز یعنی هنر در برابر ریاضی است. وقتی ما در یک مســئله گیر می کنیم دلیلش این نیست که ما تلاش نکردیم؛ پروفسور ویلایانور راماچاندران مدیر مرکز مغز و شناخت از دانشگاه کالیفرنیا می گوید: سینستســیا یا پنجره ای رو به ذهن در واقع موقعیتی است که باعث می‌شود مردم دو ادراک حســی را به طور غیرارادی به هم ربط دهند و این امر در هنرمندان، شاعران و نویسندگان هشت برابر رایج تر است. او می گوید: ارتباط دادن مفاهیم، ایده ها یا افکار ظاهرا غیر مرتبط مبنای خلاقیت اســت. جیراد پوکیو پروفســور مرکز بین المللی تحقیقات در دانشکده ایالتی بافلو در نیویورک درباره خلاقیت می گوید: خلاقیت مهارتی حیاتی است. صنایع به واسطه خلاقیت ترقی یا افت می کنند. به دانشجویان این دانشکده گفته می‌شود خلاقیت در چهار مرحله صورت می گیرد: شفاف ســازی، تصویرسازی، توسعه و اجرا. اگرچه پوکیو می گوید که آموزش خلاقیت باید در طول سال مای تحصیل شــروع شود، عادت دادن مغزتان به صورت غیرمتعارف، چیزی نیست که شما بتوانید تنها در مدرسه یاد بگیرید.

کلیدهای خدمات بی‌نظیر به مشتری

به زمانی فکر کنید که خدمات بسیار خوبی را تجربه کرده‌اید. حالا آن را بازمانی مقایسه کنید که خدماتی که دریافت کردید فقط قابل‌قبول بود، ولی منحصربه‌فرد نبود. با کدام‌یک از این سازمان‌ها دوباره‌کار خواهید کرد؟ مطمئنم با آن سازمانی که به شــما حس ارزش داشتن و مهم بودن بخشیده؛ کســی که اهمیت واقعی خدمات افسانه‌ای را درک کرده است. این پیامی ســت که در کتابم به نام خدمات افسانه‌ای: کلید آن ارزش نهادن است، بیان کرده‌ام. این داستانی ست که به عقیده من نوع نگرش افراد به خدمات را تغییر می‌دهد.

چگونه کسب‌وکار، محصول یا ایده خود را به کارشناسان صنعت معرفی کنید؟

مــن همیشــه بــه کارآفرینانی که می‌خواهند بــرای اولین بار ایده‌های کسب‌وکار خــود را عملــی کنند می‌گویم: اگــر می‌خواهید یک کارآفرین باشــید، چیزهایی را تولید کنید که هرچه زودتــر بتوانید آن‌ها را به فروش برســانید. یا اینکه یک محصول را خریــداری کرده و آن را فوراً باقیمتی بالاتر بفروشــید. بااین‌حال، ایده‌های خاصــی وجود دارند که تنها بــا سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابند. یا شاید محصول یا خدمتی دارید که تنها با بصیرت، راهنمایی و کمک یک کارشــناس صنعت محقق می‌شود. به همین دلیل من امروز بهترین توصیه‌های خودم را درباره نحوه معرفی کسب‌وکار، محصول یا خدماتتان به شــما ارائه می‌دهم تا بتوانید کارشناسان صنعت را به‌منظور کمک به شما ترغیب کنید.

چگونه برند شخصی خود را بسازیم و تقویت کنیم؟

برندسازی شخصی نقشی بسیار حیاتی در موفقیت شما ایفا می‌کند. چه آگاه باشید چه نباشید، هرکسی یک برند یا تصویر شخصی دارد که روی نگاه دیگران و فکر آن‌ها درباره او تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل برند و تصویر شخصی شما در تعیین موفقیت شما در زندگی بسیار مهم هستند. انسان احساسی تصمیم می‌گیرد و منطقی توجیه می‌کند. اگر شما یک برند شخصی خوبی داشته باشید، مردم مایل‌اند برای محصول یا خدمتتان بیشتر به شما پول پرداخت کنند و کمتر با شما بحث کنند. چه زمانی خودتان را برند می‌کنید؟ منظور از برندسازی خود توسعه هویت حرفه‌ای به‌منظور سازگار کردن باارزش‌های خودتان است. یک برند همیشه باارزش‌های شما شروع می‌شود. منتظر چه چیزی هستید؟ کیفیت؟ تعالی؟ پاسخگویی؟

۶ ترفند آسان برای افزایش فوری انرژی شما در زندگی

با توجه به اینکه روزبه روز احساس خستگی در جوامع امروز رواج بیشتری پیدا کرده است، بسیاری از مردم بدون اینکه دلیلش را بدانند احساس خستگی می کنند و اغلب بر این باورند که باید یک علت پزشکی مهمی پشت این حالت وجود داشته باشد. گاهی اوقات همین طور است اما اکثر اوقات پاسخ آن بسیار ساده تر است. طبق گفته برخی از روان پزشکان، در حال حاضر از هر پنج نفر يك نفر احساس خستگی غیرعادی داشته واز هر۱۰٫ نفر يك نفر خستگی طولانی مدت دارد. بیشتر رویکردهای موفق بر پایه قانون حفظ انرژی هستند. ما انرژی را تولید یا نابود نمی کنیم، ما تنها آن را دریافت کرده و مصرف می کنیم. پس اگر ما از آن به شیوه ای کاربردی استفاده کنیم، می بینیم که سطوح پایین انرژی از مصرف انرژی بیشتر نسبت به دریافت آن ناشی می شود. موفق ترین روش هایی که من بــرای کمک به مردم پیدا کرده ام و به طور طبیعی انرژی آنها را افزایش می دهد شامل موارد زیر هستند.

چگونه ترمز نکنید و به پیش بروید

آیا تاکنون اتفاق افتاده که در حال رانندگی دریابید که ترمز اتومبیل تان کار نمی‌کند؟ البتــه! برای همه مــا اتفاق افتاده اســت. اما وقتی می‌فهمیم که ترمزدستی بالاســت- آیا پدال گاز را بیشتر فشار می‌دهیم؟ البته که نه! ترمزدستی را رها می‌کنیم... و بدون تاش بیشتر، تندتر می‌رویم. زندگی کردن هم همچون رانندگی ســت. اما متأسفانه بسیاری افراد راه زندگی را با ترمزدستی روان‌شناسی طی می‌کنند. آن‌ها تصویر منفی از خوددارند... یا از وقایع احساسی شدیدی که هنوز از آن‌ها فارغ نشده‌اند رنج می‌برند. آن‌ها برای آمدن از عهده زندگی، در محدوده امنی که برای خودساخته‌اند می‌مانند و وقتی سعی می‌کنند به اهداف خود برسند، این تصاویر منفی و محدوده امن از پیش آماده‌شده تمامی این تصمیم‌های خوب را منتفی می‌کنند- مهم نیست چقدر تاش کرده‌اند.

چگونه از طریق استوری اینستاگرام بازاریابی کنیم و به فروش برسیم؟

امروزه اینســتاگرام یکی از داغ ترین پلت فورم های شبکه های اجتماعی شــده اســت و روزانه چیزی حدود یک میلیارد کاربر فعال دارد. بازاریان سراســر دنیا به واسطه این برنامه به تبلیغات هدفمند برای مشتریان بالقوه پنهان می پردازند. در واقع توجه بسیار زیادی به سمت قدرت عظیم اینستاگرام برای افزایش درآمد شرکت و رشد پایگاه مشتری آن کشیده شده است. به عنوان یک مثال کوتاه، بسیاری از رستوران ها جذب سیلی از ترافیک را به استوری  هایشــان مدیریت کرده اند. برای آماده شدن به منظور اســتفاده مفید از این ویژگی در اینجا چند استراتژی وجود دارد که شما می توانید از آنها برای بهبود استوری  های اینســتاگرامتان استفاده کنید.

این ۵ عادت رایج اعتبار برندتان را زیر سوال میبرد

مهمترین ویژگی یک برند، اعتبار آن است. اعتبار بر انتخاب مشتری در همه سطوح حتی برای خریدهای نســبتا کم هزینه تاثیر می گذارد. وقتی مشــتریان یک برند را ارزشــمند ببینند و بدانند انتظارات آنها برآورده می شــود تاثیر بسیار زیادی برتصمیمات خریدشان خواهد داشت. متاسفانه بسیاری از برندها در تلاش های تقویت اعتبارشــان به خاطر اشتباه هاي نسبتا کوچکی به دردسر می افتند. عادات آنلاین زیر شاید کارهای بزرگی به نظر نرسند اما می‌توانند به راحتی تلاش های برندسازی شما را دچار تزلزل کنند.  

5فروشنده برتر درباره چگونگی رهایی از رکود

من به‌عنوان صاحب چندین آژانس بازاریابی، سال‌ها عمرم را درفروش صرف کرده‌ام.اما مسئله خوب درباره رکودها این است که آن‌ها به درازا نمی‌کشند. اگر شــما آن را بپذیرید و تلاش کنید تا از آن استفاده کنید می‌توانید از رکودتان عبور کرده و به فروش برســید. حتی بهترین فروشنده‌ها روزهای بدی را داشته‌اند و خواهند داشت. باید بدانید آن‌ها در این روزهای بد و رکود چه کارمتفاوتی انجام می‌دهند. در اینجا پنج مورد از این کارها آورده‌ام که باید در زمان رکود و کاهش فروش انجام دهید.

6 اشتباه که به فرآیند فروش تان آسیب می زند

چه بخواهید چه نخواهید کســب وکار نیاز به برنامه و سازمان دارد. این برای نمایندگان فروش، چالش برانگیز است خصوصا برای کسانی که باید در طول بررسی برنامه های چشم اندازشان برنامه‌ریزی کنند. اشتباه هاي گاه به گاه نمایندگان فروش قابل درک است، اما این شش اشــتباه، مشتریان بالقوه شما را سردرگم می کند و به فرصت های بستن یک فروش آسیب می زند.  

چگونه کسب‌وکار، محصول یا ایده خود را به کارشناسان صنعت معرفی کنید؟

مــن همیشــه بــه کارآفرینانی که می‌خواهند بــرای اولین بار ایده‌های کسب‌وکار خــود را عملــی کنند می‌گویم: اگــر می‌خواهید یک کارآفرین باشــید، چیزهایی را تولید کنید که هرچه زودتــر بتوانید آن‌ها را به فروش برســانید. یا اینکه یک محصول را خریــداری کرده و آن را فوراً باقیمتی بالاتر بفروشــید. بااین‌حال، ایده‌های خاصــی وجود دارند که تنها بــا سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابند. یا شاید محصول یا خدمتی دارید که تنها با بصیرت، راهنمایی و کمک یک کارشــناس صنعت محقق می‌شود. به همین دلیل من امروز بهترین توصیه‌های خودم را درباره نحوه معرفی کسب‌وکار، محصول یا خدماتتان به شــما ارائه می‌دهم تا بتوانید کارشناسان صنعت را به‌منظور کمک به شما ترغیب کنید.

 ۶ ترفند آسان برای افزایش فوری انرژی شما در زندگی

با توجه به اینکه روزبه‌روز احساس خستگی در جوامع امروز رواج بیشتری پیداکرده است، بسیاری از مردم بدون اینکه دلیلش را بدانند احساس خستگی می‌کنند و اغلب بر این باورند که باید یک علت پزشکی مهمی پشت این حالت وجود داشته باشد. گاهی اوقات همین‌طور است اما اکثر اوقات پاسخ آن بسیار ساده‌تر است. طبق گفته برخی از روان‌پزشکان، در حال حاضر از هر پنج نفر يك نفر احساس خستگی غیرعادی داشته و از هر ۱۰ نفر يك نفر خستگی طولانی‌مدت دارد. بیشتر رویکردهای موفق بر پایه قانون حفظ انرژی هستند. ما انرژی را تولید یا نابود نمی‌کنیم، ما تنها آن را دریافت کرده و مصرف می‌کنیم. پس اگر ما از آن به شیوه‌ای کاربردی استفاده کنیم، می‌بینیم که سطوح پایین انرژی از مصرف انرژی بیشتر نسبت به دریافت آن ناشی می‌شود. موفق‌ترین روش‌هایی که من بــرای کمک به مردم پیداکرده‌ام و به‌طور طبیعی انرژی آن‌ها را افزایش می‌دهد شامل موارد زیر هستند.  

4 اقدام مهم قبل از شروع یک  کسب وکار جانبی

بیشــتر مردم یک فعالیــت جانبی را برای درآمدزایی بیشــتر در کنار شــغل تمام وقتشان شروع می کنند. شاید شــما وام دانشجویی گرفته اید و در حــال پرداخت آن هســتید یا برای دوران بازنشستگی تان پس انداز می کنیــد یا شــاید می خواهید پول بیشتری برای تعطیلات داشته باشید. وقتی فعالیت جانبی شما  روی غلتک می افتد می تواند به یک کســب وکار کاملا توسعه یافته تبدیل شود. بسیار مهم اســت که شــما قبل از شروع، پیامدهای احتمالی کارتان را بررسی کنید. در اینجا چهار مورد وجود دارد که شما باید قبل از شروع انجام دهید.

 5 استراتژی که شما را به یک مدیر عامل بی نظیر تبدیل می کند

جهانی را تصور کنید که در آن هرکســی از خواب بیدار می شــود با حس فوق العاده ای به سر کار می رود. متاسفانه بسیاری از کسب وکارها یک ترکیب ســمی از بی عاقگی، پارانویای سیاسی و نفع شخصی هستند. مدیر عامل و هفت عضو شرکت اوراکل، اســتراتژی های درجه یکشان را برای تشکیل و رهبری یک تیم نخبه با عملکرد بالا به اشتراک می گذارند.

در آینده می خواهید به چه کسی تبدیل شوید؟

مهم نیست چند ســال دارید، برای دنبال کردن رویاها و رسیدن به استقال مالی هیچ وقت دیر نیست. گاهی اوقات باور آن سخت است که در سال ۲۰۱۸ قرار داریم، زیرا هنوز به اندازه کافی برابری در قرن اخیر جا نیفتاده اســت. ثابت شــده که اگر زنان توانمندتر از همتایان مرد خود نباشند اما می توانیم آنها را به توانمندی مردان بدانیم، اما با وجود اين با موانع بســیار زیادی بر سر راه جایگاه های مدیریت ارشد روبه رو هستیم.، طبق یک مقاله از ســایت Inc، پنج موضوع مهمی که به این پدیده کمک می کنند موارد زير هستند.

چگونه ترمز نکنید و به‌پیش بروید

آیا تاکنون اتفاق افتاده که در حال رانندگی دریابید که ترمز اتومبیل تان کار نمی‌کند؟ البتــه! برای همه مــا اتفاق افتاده اســت. اما وقتی می‌فهمیم که ترمزدستی بالاســت- آیا پدال گاز را بیشتر فشار می‌دهیم؟ البته که نه! ترمزدستی را رها می‌کنیم... و بدون تاش بیشتر، تندتر می‌رویم.

کسب‌وکار پشت کسب‌وکار خود را پیدا کنید

چندی پیش در مورد دوستی نوشتم که حرف های ری کراک مو سس  خود در دانشگاه تگزاس MBA مک دونالد را در یکی از کلاس های در آستین گوش کرده بود. بعدازآن کلاس، دانشجویان کراک را به صرف قهوه دعوت کرده و او هم به آن‌ها ملحق شد. در حین گفت وگو، آن‌ها  در مورد چیزهای زیادی حرف زدند ولی رفیقم یک نکته را بیش از بقیه چیزها به یاد می آورد. ری از آن‌ها پرسید: «فکر می‌کنید من در چه کسب‌وکاری هستم؟» مسلما  همه با اطمینان فکر می کردند که جواب این باشد که ری در کسب‌وکار همبرگر است. با این حال پاســخ او همه آن‌ها را غافلگیر کرد. او گفت: «من در کسب‌وکار همبرگر نیستم. کار من املاک و مستغلات است.»

چه زمان‌ها و روزهایی برای تماس با مشتریان بالقوه مناسب هستند؟

اگر شــما در کار فروش هستید شاید در ســال ۲۰۱۱ «تحقیــق مدیریت پاسخگویی به سرنخ» را دیده باشید. این تحقیق، ارزش داده‌های سه‌ساله، صد هزار تلاش برای برقراری تماس، شش شرکت و پانزده هزار سرنخ را تحلیل كــرد و یافته‌ها را برای پاسخ‌های علمی فروشندگان با سؤالات قدیمی مانند «برای تماس با مشتریان بالقوه‌ام کدام روزها بهتر هستند؟» و «من چه زمانی باید با سرنخ‌هایم تماس بگیرم؟» ترکیب کرد. این نوع تحقیق برای نمایندگان فروش ارزشمند است و به آن‌ها کمک می‌کند تا هفته‌هایشان را برنامه‌ریزی کرده، تأثیر هر تماســی را که می‌گیرند به حداکثر رسانده و بتوانند فروشندگانی کارآمدتر و موفق‌تر باشند.

چرا کسب‌وکار شما باید ابتدا بازاریابی شود؟

اکثر سازمان‌ها می‌دانند که بازاریابی مهم است، اما تعداد کمی از آن‌ها یک رویکــرد جامع برای اولویت قرار دادن بازاریابــی قبول دارند. یک رویکرد با اولویت بازاریابی در کسب‌وکار اطمینان می‌دهد محصولات و خدماتی که این شرکت ارائه می‌دهد مرتبط با بازار هستند. برای اجرای یک رویکرد با اولویت بازاریابی، دو نکته زیر را دنبال کنید.

بنیان‌گذاران فنی باید درباره فروش و بازاریابی بدانند

بیشتر بنیان‌گذاران فنی برعکس عمل می‌کنند؛ آن‌ها یک محصول می‌سازند و ســپس متوجه می‌شوند چگونه آن را به بازار عرضه کنند. بااین‌حال بازاریابی موفقیت‌آمیز یک محصول فنی درواقع باید پیش از توســعه هر محصولی به‌خوبی انجام شود. این اولین گام شناسایی یک مشکل یا نیاز دردناک و فعلی در بازار است.

چگونه در راستای برندسازی، کتاب بنویسیم؟

زمانی که تصمیم به نوشــتن کتــاب می‌گیرید مهم‌ترین گام، زمان گذاشــتن برای انجام کاری است که من آن را تجزیه تحلیل RIC می‌نامم: اولاً ببینید به چه دلایلی می‌خواهید کتاب بنویسید. دوما تأثیری را که می‌خواهید کتاب شــما داشــته باشد در نظر بگیرید. درنهایت توانایی‌هایی را که برای نوشتن کتاب موردنظر خوددارید، می‌خواهید یا نیاز دارید مرور کنید. این سه مرحله نه‌تنها به شما آمادگی می‌دهد تا در فرآیند نوشتن بهتر پیش بروید بلکه این رویکرد به‌طور قابل‌توجهی به شما کمک خواهد کرد تا زمان، پول و انرژی خود را هدر ندهید.

می خواهم کارآفرین تر شوم

نیک وویچیچ ســخنران انگیزشــی و نویسنده کتاب های پرفــروش وقتی می دیــد که مردم کیوشی پســرش را در آغوش می گرفتند، کمی احساس حسادت ورزشی داشــت. وویچیچ که بدون دست وپا متولد شــده می گوید: «می بینم که آنها پســرم را در آغوش می گیرند و با او بازی می کنند و او را به هوا پرتاب می کننــد و من هیچ یک از این کارها را نمی توانم با پسرخودم انجام دهم.»

هفت ایده جسورانه و موفقیت آمیز استارت آپ

استارت آپ ها اغلب به شــیوه های غیرمنتظره ای رشد می یابند. ایده ای که از نظر شــما قطعا موفق خواهد شد ممکن است مشــتریان ثابت ضعیف تری نسبت به تصور شما داشته باشد یا شاید یک ایده با حمایت قابل توجهی به واسطه ســرمایه گذاری پول کافی برای ادامه نداشته باشــد. در آن طرف، ایده هایی وجود دارند که در نگاه اول احمقانه به نظر می رسند اما به نحوی مدیریت می شوند که در نهایت به موفقیت می رسند. از نمونه های زیر ایده بگیرید

چگونه برند شخصی خود را بسازیم و تقویت کنیم؟

بندسازی شخصی نقشی بسیار حیاتی در موفقیت شما ایفا می‌کند. چه آگاه باشید چه نباشید، هرکسی یک برند یا تصویر شخصی دارد که روی نگاه دیگران و فکر آن‌ها درباره او تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل برند و تصویر شخصی شما در تعیین موفقیت شما در زندگی بسیار مهم هستند. انسان احساسی تصمیم می‌گیرد و منطقی توجیه می‌کند. اگر شما یک برند شخصی خوبی داشته باشید، مردم مایل‌اند برای محصول یا خدمتتان بیشتر به شما پول پرداخت کنند و کمتر با شما بحث کنند.

خلاقیت و سئو را در نوشتن محتوا قرار دهید

در حوزه بهینه سازی موتور جست وجو یا سئو، محتوا پادشاه است. با وجود پست های وباگ یا پست مهمان، محتوا بخش جدایی ناپذیر مؤثر سئو اســت. با این حال تمام محتواهایی که ایجاد می کنید برای کســب وکار شــما اعتبار نمی آورد. محتواهای منحصر به فرد و با کیفیت بالا آمیخته با خاقیت از تاش های سئو حمایت می کند. اگر شما در فرآیند نوشــتن، خاق نیســتید محتواهایی مانند بسیاری از رقیبانتان ایجاد می کنید که فرصت های متمایزشدن شمارا از دیگران کاهش می دهد.  

چرا ایجاد روابط راز ناگفته بازاریابی است؟

من عاشق تکنولوژی هستم. در دنیای امروز آیا کسی هست که تکنولوژی را دوست نداشته باشد؟ تکنولوژی شغل‌ها را راحت‌تر کرده است، ما را به افراد بیشتری نسبت به قبل وصل کرده و همواره کمک می‌کند تا چیزهای جدید را ممکن ســازد. اما تکنولوژی جنبه‌های منفــی بزرگی نیز دارد: غیرشخصی است. مطمئناً ما می‌توانیم پیام‌های زیادی را هم‌زمان به هزاران مخاطب ارسال کنیم، اما آیا این چیزی است که مردم می‌خواهند؟

بازاریابان دیجیتالی باید مانند مشاوران خصوصی رفتار کنند

همسر من چند سال پیش برای خرید هدیه کریسمس برای من قرار ملاقاتی با یک فرد مشاور و کارشــناس فروش خصوصی ترتیب داد. لباس‌هایی که این کارشناس انتخاب کرده بود عالی بودند اما این تجربه شخصی شــده باعث شد من‌بعد از اولین جلســه دوباره به آنجا بروم. من به مدت ۱۰ سال از همین فروشگاه خرید کردم و هر زمان که وارد می‌شدم یک مشــتری جدید بودم. این ارتباطات به حد کافی خوب بودند، اما او هیچ‌چیزی درباره من نمی‌دانست و نمی‌دانست به دنبال چه هستم.

۸ راز شروع کسب‌وکار کوچک شخصی

کریستی رایت خالق کتاب «بوتیک کسب‌وکار» است، کسب‌وکاری که به زنان کمک می کند تا با انجام کارهایی که دوست دارند درآمدزایی کنند. سال گذشته کتاب او پرفروش ترین کتاب سال شــد. این کتاب زنان را گام به گام راهنمایی می کرد تا نحوه شــروع، راه‌اندازی و پیشرفت کسب‌وکارشان را در ســطحی که می خواهند یاد بگیرند. رایت گفت: «من به عنوان یک مربی رسمی کسب‌وکار به ایالت رامسی ســفر کردم تا به زنان کمک کنم علایق خود را با کنارگذاشتن ترسشان، تعیین اهداف و رســیدن به موفقیت دنبال کنند. اما این دقیقا  کاری است که من در طول روز انجام می دهم. من در خانه مادر دو پسر بدخلق و همسر یک مرد بسیار بی طاقت هستم. من علایقم را دنبال می کنم و امیدوارم این نکته ها به شما نیز کمک کنند.» این هشت راز رایت را برای شروع یک کسب‌وکار بخوانید.

این چهار خصوصیت را به فرزندان خود آموزش دهید

ما به عنوان پدر و مادر برای اینکه فرزندان بی نظیري داشــته باشــیم باید به آنها اجازه دهیم تا «سطوح مطلوب محرومیت» را تجربه کنند. کار ما این است که به آنها عشق بورزیم و از تاش هایشان حمایت کنیم اما نباید مسائلشــان را حل کنیم. ما باید فرزندانمان را با این بینش تربیت کنیم که چالش ها و شکست هایشان همانند معلمان برجسته ای هستند که باعث قوی تر شدن و موفق تر شدن آنها در آینده می شوند. مهم است به آنها کمک کنیم تا بتوانند بر موانع احساســی که افکار منفی به بار می آورند و همچنين بر محدودیت های خود غلبه کنند. آنها باید بتوانند اســتانداردهای بالایی را برای خودشان تعیین کنند. هدف ما به عنوان والدین باید تشویق فرزندانمان برای داشتن افکار بزرگ باشد، تا همیشه انتظار بهترین ها را داشته، جسور بوده و مهم تر از همه مهربان باشند.

چرا ما به زنان کارآفرین نیاز داریم؟

دنیای کسب وکار با وجود زنان کارآفرین جای بهتری می شود. این جمله را از Smokey the Bear به خاطر بیاورید که می گوید: «تنها شما می توانید از آتش گرفتن جنگل جلوگیری کنید.» خب من می خواهم آن را با زنان درسال ۲۰۱۸ تطبیق دهم: «خانم ها، به خاطر داشته باشید که تنها شما می توانید چند تا از بزرگ ترین مشکلات دنیا را حل کنید.»

۸ عادت مثبت در گفت‌وگو

زبان شــما بر نحوه درک دیگران و ارتباط آن‌ها با شما تأثیر می‌گذارد. اگر شما اغلب احساس می‌کنید نادیده گرفته می‌شوید یا موردتوجه قرار نمی‌گیرید الگوهای گفتاری خود را بررســی کنید. اگر به نحوه صحبت کردن افراد موفق گوش دهید، متوجه خواهید شد آن‌ها از زبانی استفاده می‌کنند که مثبت، دقیق و بر مبنای اقدام است و پیوسته به روابط آن‌ها اعتماد می بخشد.

۳ راه سریع سودآوری از اینستاگرام

درحالی‌که محبوبیت پلت فورم های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و اسنپ چت در حال کم شدن است، برندهــا برای تبلیغات خود به اینســتاگرام روی آورده‌اند. این تبلیغات چه به‌صورت اســتوری اینستاگرام یا تبلیغات هدفمند، چه به‌صورت بازاریابی افراد تأثیرگذار باشد، بررسی بسیار زیادی در زمان راه‌اندازی اینستاگرام بر اساس کمپین‌های بازاریابی لازم است. در اینجا سه اســتراتژی برای افزایش سریع برگشت سرمایه از طریق بازاریابی افراد تأثیرگذار یا تبلیغات هدفمند اینستاگرام شما وجود دارد.

8نکته در مصاحبه برای رسیدن به شغل رؤیایی‌تان

گرفتن نمره بالا در یک مصاحبه هم هنر است وهم دانش. برای اینکه بتوانید پاسخ‌های مؤثری بدهید، شما باید اطلاعاتی را پیش بینی کنید که مصاحبه‌کنندگان به دنبال آن‌ها هستند و بدانید چگونه باید آن‌ها را به روشی دقیق و منسجم توضیح دهید. در زمان مصاحبه شغلی این نکات را دنبال کنید:

9 نقل قول آموزنده از وارن بافت

وارن بافت مشهورترین سرمایه‌گذار امروز دنیاست، اما تخصص او صرفا محدود به مسائل مالی نمی‌شود. چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توانید از این تاجر، نخبه اقتصاد و مردم‌شناس بیاموزید و در زندگی به کار بگیرید.

فروش تلفنی آن‌قدر هم پیچیده نیست

فروش تلفنی کاری طاقت‌فرسا و ترسناک به نظر می‌‌رسد. وقتی گوشی تلفن را برمی‌‌دارید و بدون داشتن هیچ اطلاعاتی از مخاطب، با او تماس می‌گیرید، به نظر غیرممکن می‌‌رسد که بتوانید ارتباطی مناسب برقرار کنید و چیزی به او بفروشید. احتمال شنیدن پاسخ منفی بسیار بالاست و به همین دلیل از قبل احساس می‌‌کنید که تلاشتان بی‌فایده است. اگر هم از قبل تجربه فروش تلفنی نداشته باشید، این کار به مراتب سخت‌تر به نظر خواهد رسید.

10 استراتژی عالی برای متقاعدکردن مشتریان به خرید از وب‌سایت فروشگاهی‌تان

هر کارآفرینی که در حوزه تجارت الکترونیک مشغول به فعالیت است، این سوال را زمانی از خود پرسیده است: چطور می‌توانم مشتریانم را متقاعد کنم که از طریق وب‌سایت فروشگاهی‌مان خرید کنند؟ چطور می‌توانم رقابت کارآمد و خوبی در عرصه فضای مجازی داشته باشم؟ چطور می‌توانم درآمدم را افزایش دهم؟

5 سوالی که افراد موفق هر روز از خود می‌‌پرسند

یکی از فلسفه‌های زندگی بیل گیتس اهمیت سوال‌پرسیدن و سنجش خود است. «اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد، آیا کارهایی را که برای امروز در نظر گرفته‌ام، انجام می‌دهم یا خیر؟»؛ درست است. موفق‌ترین افراد جهان این توانایی را دارند که به طور منظم و به شکل بی‌طرفانه‌ای مهارت‌ها، اقدامات و میزان پیشرفتشان به سوی اهداف را بسنجند و سوالاتی از خود بپرسند.

9 حرفی که افراد باهوش هرگز به زبان نمی‌‌آورند

افرادی که هوش احساسی بالایی دارند، می‌دانند که بعضی از جملات، قدرت ویژه‌ای دارند. این جملات حتی اگر واقعیت هم داشته باشند، باز هم جلوه بدی را از شما به نمایش می‌‌گذارند. دکتر تراویس بردبری در این مقاله به 11 جمله سمی اشاره می‌کند که باید از گفتنشان دوری کنید.  

5 نمونه از ارائه ­های فروش برتر که نمی­توان آنها را نادیده گرفت

یک ارائه کوتاه فروش (Sales Pitch) می­تواند باعث سرگرفتن یا شکست یک معامله شود، بنابراین بهتر است قبل از ملاقات با مشتری احتمال موفقیت خود را قطعی کنید. ارائه کوتاه فروش یا سیلز پیچ عبارت است از: اولین جملاتی که می­گویید، کارت ویزیت کلامی شما و اولین چیزی که مشتری در تماس تلفنی یا ملاقات از شما می­شنود.

5عادتی که باید کنار بگذارید اگر می‌خواهید موفق شوید

وقتی کسی در زندگی شکست می‌خورد، احتمالا چیزی باعث شکستش شده است. این گرایشی منفی درمورد هر کس یا هرچیز باشد یا شخصیتی خوب، بد یا بی‌تفاوت که آن‌ها را به جایی که هم اکنون هستند رهنمون شده باشد، نیدو کوبین طی مطالعاتی دلایل شکست در ارتباطات شخصی، در تجارت و در منزل را دسته‌بندی کرده است. کوبین، نویسنده 11 کتاب و مولف کتاب چگونه به هر چیزی که می‌خواهید برسید، پنج دلیل برای لغزش و اشتباه برمی شمارد:

مهم‌ترین مهارتی که تمام کارآفرینان باید از آن برخوردار باشند

مهارت فروش را در مدرسه یاد نگرفته‌اید. هفته گذشته برای برگزاری سمیناری دوروزه به آمریکای جنوبی رفتم. این سمینار در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین برگزار می‌‌شد. بخش مهمی از پیامی که می‌خواستم در سمینار به مردم منتقل کنم، در مورد مهارت‌های لازم برای کارآفرینی بود.

با تقاضای دورکاری موافقت می‌‌کنید یا خیر؟

مطالعات زیادی نشان داده‌اند که دورکاری نقش مهمی در کسب‌وکارهای آینده دارد. در نظرسنجی‌ای که در مدرسه عالی تجارت لندن بر روی 600 مدیر اجرایی و کارآفرین صورت گرفت، 34 درصد این‌طور عنوان کردند که تا سال 2020 بیش از 50 درصد کارمندانشان به صورت دورکاری با آنها همکاری خواهند داشت و 25 درصد گفتند که حداقل 75 درصد از کارمندانشان در دفاتر کاری سنتی حضور نخواهند داشت.

با مشارکت در کارهای داوطلبانه، کسب‌وکار کوچک خود را توسعه دهید

مشتریان ستون فقرات کسب‌وکار شما هستند. مشتریان از هر کس دیگری از جمله مشاوران، مربیان، مدیران ارشد و اجرایی اهمیت بیشتری دارند. اگر به اندازه کافی مشتریانی نداشته باشید که حاضر باشند به ازای محصولات و خدمات شما پولی بپردازند، قطعا ورشکسته خواهید شد.

موهبتی به نام تکنولوژی

روز بخیر! چند سال پیش می‌خواستم یک کنفرانس اینترنتی بسیار مهم برگزار کنم. بزرگانی از حیطه‌های کاری مختلف در این وبینار ثبت‌نام کرده بودند. سه هفته روی مباحثی که می‌خواستم در موردشان حرف بزنم، کار کردم. روز موعود فرا رسید. فقط پانزده دقیقه به شروع کنفرانس اینترنتی مانده بود که اتفاقی افتاد! مانیتور کامپیوترم خاموش شد. فکر کردم شاید کسی شوخی‌اش گرفته و آن را از برق کشیده، اما بعد متوجه شدم که برق رفته است. ترسیدم. دویدم بیرون تا فیوز برق را كنترل کنم. همسایه‌ام فریاد کشید که چرا برق‌ها رفته؟ تازه به خودم آمدم و متوجه شدم که برق کل منطقه رفته است. می‌خواستم از موبایلم استفاده کنم تا حداقل این موضوع را به کسی خبر بدهم، اما هیچ خبری از شبکه موبایل هم نبود. نه پیامک، نه توئیت و نه هیچ شبکه ارتباطی دیگری کار نمی‌‌کرد. واقعا ترسیده بودم. فکر کردم شاید چند خیابان آن‌طرف‌تر هنوز برق داشته باشد. لپ‌تاپم را برداشتم، سوار ماشین شدم و به سوی یکی از شعب استارباکس که چند خیابان بالاتر بود، رفتم. آن مغازه هم غرق در تاریکی بود. در واقع هر خانه و فروشگاهی که در مسیرم بود، تاریک تاریک بود.

از اشتباهات بازاریابی‌تان درس بگیرید

مدیریت صحیح بخش بازاریابی در کسب‌وکارهای کوچک کار آسانی نیست؛ باید ریسک کنید اما گاهی این ریسک‌ها جواب نمی‌‌دهند. اما اگر نگاهی به تجربه‌های بزرگان این حیطه بیندازیم، متوجه می‌شویم که گاهی اشتباهات بازاریابی‌شان آنها را به جایگاه فعلی‌شان رسانده است.

7 نکته برای ساخت وبلاگی حرفه‌ای برای کسب‌وکارتان

وبلاگ‌های کاری نه تنها کانال جدیدی برای ارتباط با مشتریان احتمالی به حساب می‌‌آیند، بلکه روش منحصربه‌فردی برای نشان‌دادن تخصصتان در حیطه کاری موردنظر نیز هستند. این موضوع به ویژه برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک مزیت رقابتی خیلی خوبی به حساب می‌‌آید. ارائه جریان مداومی از اطلاعات مفید به مردم، سود خوبی را در آینده نصیبتان خواهد کرد.

7 نکته برای تولید محتوای حرفه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی‌تان

شبکه‌های اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌ها و ابزارهایی است که در اختیار برندها قرار گرفته است. شما به عنوان کارآفرین یا مالک کسب‌وکار باید این شبکه‌ها را در بالاترین اولویت خود قرار دهید. همه از مزایای این شبکه‌ها باخبریم؛ از تبلیغ محصولات گرفته تا ایجاد هویت برند و برقراری ارتباط با مخاطبان. اما در این مقاله نمی‌خواهیم در مورد مزایای این شبکه‌ها صحبت کنیم، بلکه روش‌هایی را به شما یاد می‌‌دهیم که بتوانید مخاطبان بیشتری به دست آورید.

6 روش برای حل‌وفصل اختلافات در محل کار

وقتی که می‌خواهید مدتی طولانی را با عده‌ای از مردم سپری کنید، بروز اختلاف، مسئله‌ای غیرقابل اجتناب خواهد بود. کارمندانی که به دقت انتخاب کرده‌اید نیز از این قاعده مستثنی نیستند. شاید آنها به سوالاتی مانند «چطور با مشکلات و اختلافات در محل کار کنار می‌‌آیید؟»، پاسخ خوب و قانع‌کننده‌ای داده باشند، اما متاسفانه پاسخ‌هایی که به پرسش‌هاي مربوط به جلسه مصاحبه داده می‌شوند، لزوما تضمین‌کننده رفتار هماهنگ و حرفه‌ای در محل کار نیستند.

5 گام استراتژیک برای ساخت برندی ماندگار

رقابت زیادی در دنیای کسب‌وکار برای همه وجود دارد. در هر صنعتی همین‌طور است. مگر اینکه کسب‌وکار شما آنقدر خوش‌شانس باشد که توانسته باشد اسمی از خود در کند و در اولین مورد جست‌وجوی گوگل ظاهر شود. در غیر این صورت باید با رقبای زیادی که محصولات و خدمات مشابهی ارائه می‌‌کنند، رقابت کنید. چطور می‌خواهید متمایز باشید و مطمئن شوید که برندتان همیشه در ذهن مشتریان باقی می‌‌ماند؟

منتظر فردا نباشید

زمان، موقعیت‌هایی را پیش پای شما قرار می‌‌دهد، اما استفاده از آنها نیازمند کمی احساس ضرورت است. مشکل اینجاست که اگر بخواهید برای انجام هر کاری تا فردا منتظر بمانید، وقتی فردا از راه برسد، دیگر به «امروز» تبدیل شده است. امروز هم همان «فردایی» است که دیروز در موردش حرف می‌‌زدیم، پس سوال اینجاست: از موقعیت مورد نظر چه استفاده‌ای کردیم؟ اغلب فردا را نیز به همان شکلی به هدر می‌دهیم که دیروز و البته امروز را. هدفمان این نبود، اما تمام آن دستاوردهای احتمالی را از دست می‌دهیم و دیگر فرصتی برای جبرانشان پیدا نمی‌کنیم.

5 جریانی که آینده بازاریابی محتوا را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد

تکنولوژی‌های جدید همه چیز را، از تولید محصول گرفته تا توزیع آن، آسان‌تر کرده‌اند و راه‌های جدیدی را پیش روی بازاریاب‌ها قرار داده‌اند تا مشتریان جدیدی به دست آورند. برندهای هوشمند به دنبال روش‌هایی هستند که به وسیله آنها بهتر بتوانند به خواسته‌ها و نیازهای مخاطبانشان پی ببرند.

20 راه برای افزایش انرژی و هک‌کردن عادات زمانی

چهار نوع عادت زمانی وجود دارد. اگر الگوی خواب شما شبیه به یکی از چهار الگوی زیر است، سعی کنید طوری برنامه‌تان را بر این اساس تنظیم کنید که بیشترین سطح انرژی و عملکرد را داشته باشید.

فروشندگی و درون‌گرایی؟ آیا ممکن است؟

تصویر کلیشه‌ای حال حاضر از نمایندگان فروش حرفه‌ای، تصویری است که در آن می‌توان فروشنده‌ای برون‌گرا را دید که با سحر و افسون خود مشتریان را به خرید هر چیزی به هر قیمتی وامی‌‌دارد. اما باور کنید که هزاران راه دیگر نیز برای موفقیت در حیطه فروش وجود دارد و اگر شما فرد درون‌گرایی هستید و می‌خواهید شغلی در حیطه فروش به دست آورید، ناامید نشوید. می‌توانید این کار را به خوبی رقیبان برون‌گرایتان انجام دهید. من فروشندگان درون‌گرای بسیار موفقی را از نزدیک ملاقات کرده‌ام و توانسته‌ام برخی از استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی را که به آنها در امر فروش و ارتباط موثر با مشتری کمک کرده‌اند، به خوبی بشناسم. در این مقاله به مهم‌ترین تکنیک‌هایی که این افراد استفاده می‌‌کردند، می‌‌پردازیم. امیدوارم برایتان مفید واقع شود.

جذب سرمایه 8 میلیون دلاری

کارولین گاسن 30‌ساله بنیانگذار و مدیرعامل شرکت Levo است که در واقع شبکه‌ای دیجیتالی است که هدفش کمک‌کردن به کارآفرینان نسل هزاره برای ساخت و توسعه کسب‌وکارهایشان است. در این شبکه، توصیه‌ها، ابزارها و فرصت‌های مشاوره و شبکه‌سازی زیادی در اختیار کاربران قرار داده می‌شود.

تنها استراتژی‌ای که می‌تواند فروش‌تان را بیش از دوبرابر کند

دو روش ابتدایی برای افزایش میزان فروش وجود دارد: یا باید بیشتر بفروشید یا معامله‌های بزرگ‌تری انجام دهید. بیشتر فروشندگان سعی می‌‌کنند بیشتر بفروشند، اما موفق‌ترین فروشندگان آنهایی هستند که تلاش می‌‌کنند با مشتریان بهتر و غول‌های صنعتشان کار کنند.

چگونه قدرتمند مذاکره کنید؟

بیشتر مردم در زمینه مذاکرات آموزشی ندیده‌اند، در حالی که مذاکره یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که آنها می‌‌بایست در کار و زندگی داشته باشند. ما همیشه در حال مذاکره هستیم. من بخش زیادی از دوره آموزشی کسب‌وکارم را به تدریس نکاتی در مورد مذاکره اختصاص داده‌ام. حتی برخی از بهترین افرادی که در جلسات مذاکره حضور می‌‌یابند نیز از برخی نکات آگاه نیستند و با یادگیری آنها می‌توانند سطح کسب‌وکارشان را ارتقا دهند.

چطور بر ترسم غلبه و کسب‌وکارم را راه‌اندازی کردم

ترس عاملی است که بسیاری از کارآفرینان احتمالی را اسیر خود کرده است و آنها را به وادی سردرگم‌کننده اماواگرها می‌‌کشاند؛ اما ترس برای من بزرگ‌ترین عامل انگیزه‌بخشی بود که در مسیر کارآفرینی‌ام داشتم.

تخفیف ندهید؛ استراتژی قیمت‌گذاری‌تان را تغییر دهید

پژوهش‌ها نشان می‌دهند سلاحی وجود دارد که شما می‌توانید از آن برای افزایش فروش خود استفاده کنید؛ استراتژی فروشی که در هر مکان و برای هر صنعتی قابل استفاده است.

چند تمرین برای شروع استفاده از ویدئو در بازاریابی

هر زمان یک اپلیکیشن یا تکنولوژی جدید از راه می‌رسد، بازاریاب‌ها یکی از اولین کسانی هستند که آن را آزمایش می‌کنند تا بتوانند به وسیله آن محتوا خلق کنند.  

نکاتی برای کاهش سطح استرس در محل کار

بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، 25 درصد کارمندان، شغلشان را بزرگ‌ترین عامل استرس خود می‌‌دانند. استرس همیشه بد نیست، بلکه گاهی به عنوان عامل انگیزه‌بخشی عمل می‌کند و باعث می‌شود که کارها به شکل موثرتر و سریع‌تری انجام شوند. با این حال زمانی که استرس، بیشتر از حد مشخصی شود، می‌تواند تاثیر بدی بر عملکرد حرفه‌ای یا حتی زندگی شخصی افراد، یا به طور دقیق‌تر، بر روابط دوستانه، خانوادگی و تفریحات داشته باشد. کارمندی که دچار استرس شده باشد، رضایت‌مندی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه عملکرد پایینی خواهد داشت.

چگونه فروش را به اولویت اول خود بدل کنید؟

وظایف زیادی بر عهده شماست، اما فروش مهم‌ترین کاری است که باید انجام دهید. باید یاد بگیرید چگونه مشتریان جدیدی را به دست آورید و محصولات بیشتری به مشتریان فعلی‌تان بفروشید.

مغزتان را جوان و سالم نگه دارید

مغز همه انسان‌ها هر سال و با بالارفتن سن، دستخوش تغییراتی می‌شود. عملکردهای ذهنی نیز همین تغییرات را تجربه می‌کنند. افت ذهنی، مسئله رایجی است و یکی از ترسناک‌ترین پیامدهای بالارفتن سن به حساب می‌‌آید. اما نقص شناختی اجتناب‌ناپذیر نیست. در ادامه با روش‌هایی آشنا خواهید شد که مانع از ازدست‌رفتن حافظه و کندذهنی می‌شوند.

آنچه یادگیری زبان ایتالیایی در مورد بازاریابی به من آموخت

زبان ایتالیایی یکی از زیباترین زبان‌های دنیاست. یکی از دلایل من برای یادگیری این زبان همین مسئله زیبایی‌اش بود. از طرف دیگر می‌خواهم سال دیگر به ایتالیا بروم. در این مدت که مشغول یادگیری زبان بودم (و از قبل زبان‌های فرانسوی و اسپانیایی را نیز آموخته بودم)، خیلی در مورد ارتباط ميان زبان و بازاریابی فکر کردم. در این مقاله هم می‌خواهم درس‌هایی در زمینه یادگیری زبان، که به بازاریابی نیز مرتبط هستند به شما بگویم.

در چهار قدم، سرگرمی‌تان را به کسب‌وکاری پربازده تبدیل کنید

چند نفر در دنیا نسبت به کار روزمره‌شان احساس رضایت نمی‌‌کنند؟ همه ما آرزو می‌کنیم که ای کاش می‌شد شغلمان را رها و به رویاهایمان دست پیدا کنیم و زندگی‌ای بسازیم که در آن به ازای انجام‌دادن کار دلخواهمان، پول به دست بياوریم. ماهیت کارآفرینی همین است؛ آرزوی عشق‌ورزیدن به شغلی که داریم.

وب‌سایتی راه‌اندازی کرده‌ام؛ حالا چه کار کنم؟

تقریبا سال 2018 فرا رسیده و همه ما، از کارآفرینان گرفته تا وبلاگ‌نویس‌‌هاي حرفه‌ای، از مزایای بی‌شمار دنیای تکنولوژی لذت برده‌ایم. حتی اگر خودتان هم چیز زیادی در مورد توسعه وب ندانید، می‌توانید تنها با چند دقیقه جست‌وجو در اینترنت، اطلاعات زیادی در مورد آن پیدا کنید. مشکل اینجاست که بیشتر طراحان وب‌سایت فقط تا زمانی که وب‌سایت دلخواهتان را تحویل بگیرید، در کنار شما هستند. و پس از آن، حتی اگر محتوای خارق‌العاده‌ای هم خلق کنید یا پیشنهادهاي رقابتی ارائه دهید، باز هم ممکن است به موفقیت چندانی نرسید.

در کمتر از 30 دقیقه برای مصاحبه شغلی آماده شوید

عالی است! به یک مصاحبه شغلی دعوت شده‌اید. اما قبل از اینکه بروید و با کارفرمایتان صحبت کنید، 25 دقیقه وقت بگذارید و آماده شوید، تا بتوانید با خیال راحت شغل رویایی‌تان را به دست آوريد و درگیر هزار اما و اگر نشوید.

5 عامل هدررفت زمان در محل کار که باعث افت کارایی‌تان می‌شوند

آیا تا به حال احساس کرده‌اید که کارایی زیادی در محل کار ندارید؟ آیا عواملی در محل کارتان وجود دارند که کارایی‌تان را از بین می‌‌برند اما شما حتی از وجود آنها خبر ندارید؟

3 روش برای دستیابی به رویکرد پیروزمندانه فروش

هر کسی در دنیای رقابتی فروش به دنبال راهکاری جادویی برای افزایش درآمد خود است. شرکت‌های مختلف جلسات ایده‌پردازی برگزار می‌کنند، مشاور می‌گیرند و بودجه‌های عظیمی به خرید تکنولوژی‌های گران‌قیمت اختصاص می‌دهند.

5 دلیل برای اینکه چرا به رویاهای‎مان نمی‎رسیم؟

تشخیص موانعی که رویاهای‎مان را به دام می‎اندازند و راه‎های مقابله با آن بسیاری از ما هیچ گاه تحقق رویاهای‎مان را ندیده‎ایم. رویاهایمان به جای اوج گرفتن و پرواز در میان ابرها، مانند هواپیمایی آسیب دیده و معیوب به آشیانه خود باز می‎گردند.

زمان به نفع شما نمی‌‌گذرد

چرا کارمندان همیشه کمیابی را می‌‌بینند و ثروتمندان فراوانی را؟ یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌ها میان کارمندان و کارآفرینان این است که کارمندان زمان، اما کارآفرینان ارزش می‌‌فروشند. به همین خاطر است که کارمندان همیشه در عالم کمیابی زندگی می‌‌کنند. از سوي دیگر، کارآفرینان در دنیای فراوانی زندگی می‌‌کنند.

شادابی و سرزندگی در کمتر از 60 ثانیه

هر از گاهی پیش می‌‌آید که دچار ناامیدی و ناراحتی شویم و آن زمان است که نیاز داریم کسی یا چیزی به ما انرژی ببخشد و شادابی را به ما بازگرداند. شاید لاستیک خودرویتان پنچر شده یا قهوه‌ای که در کافه نوشیده‌اید، آن‌طور که باید، خوب نبوده است. در چنین شرایطی به چیزی نیاز دارید که دوباره سرحالتان کند. باید حال‌وهوای خود را عوض کنید تا دوباره شاد شوید.

چرا نسل هزاره کارایی بیشتری نسبت به نسل‌های قبلی دارد؟

خیلی‌ها نسل ایگرگ، یا نسل هزاره را به عنوان جوانانی تنبل و لوس می‌شناسند! این نگرش از زمان مدرسه‌رفتن این نسل وجود داشت و با افزایش امکاناتی که در اختیار آنها قرار می‌گرفت بیشتر هم می‌شد. اما این موضوع همیشه صادق نیست. نسل هزاره سطح کارایی بسیار بیشتری نسبت به نسل‌های قبلی دارد و این مسئله از دلایل زیادی ناشی می‌شود.

7 نکته برای کمپین‌های ای‌میلی موفق

چه به تازگی علاقه پیدا کرده باشید که وارد حیطه بازاریابی ای‌میلی شوید و چه از مدت‌ها قبل به این شیوه پایبند بوده‌اید، عواملی وجود دارند که همیشه باید در هنگام شروع کمپین‌های تبلیغاتی به وسیله ای‌میل در نظر داشته باشید.

چرا مشتریانم از من خرید نمی‌کنند؟

هر چقدر هم که فروشنده خوبی باشید، نرخ فروشتان هیچ‌گاه به صد درصد نخواهد رسید. اما اگر مدتی است که نمی‌توانید مشتری بگیرید، احتمالا دلیل خاصی دارد.

ایجاد تعادل در زندگی چگونه باشد؟

دو نوع امضای متمایز در دنیای انواع و اقسام امضاها وجود دارد: یکی جان هنکاک، از امضاکنندگان اعلامیه استقلال امریکا و ديگري تام گانسر، بنیانگذار شرکت Docusign. گانسر در سال 2003 به این فکر افتاد که امضای الکترونیکی ایجاد کند. همانطور که آمار و ارقام نشان می‌دهند، این ایده در سراسر جهان مقبول افتاد. هم‌اکنون Docusign ارزشی بالغ بر سه میلیارد دلار دارد و بیش از 200 میلیون نفر در 188 کشور از آن استفاده می‌کنند. از جمله مشتریان این شرکت می‌توان به مایکروسافت، سیلزفورس، لینکدین و SAP اشاره کرد.

چرا نباید به هیچ وجه مثبت‌گرایی را فراموش کنید

شما، به عنوان یک کارآفرین، به خوبی از فراز و نشیب‌های کسب‌وکاری که شروع کرده‌اید، آگاهی دارید. روزی دنیایی از موقعیت‌های مختلف سر راهتان قرار می‌گیرد، روز بعد باید کوله‌بارتان را جمع کنید و کسب‌وکارتان را ببندید و به سراغ کار دیگري بروید. این واقعیتی تلخ است که خیلی از کارآفرینان، پس از ورشکست‌شدن با آن روبه‌رو می‌شوند.

زبان بدن = زبان فروش

مدتی پیش از مارک کوبان پرسیده شد که اگر قرار بود همه چیز را از اول شروع کند، چه کاری انجام می‌داد؟ او گفت که شب‌ها در کافی‌شاپی کار می‌‌کردم و روزها به حرفه فروش می‌‌پرداختم.

حقیقتی در مورد قدرت اراده که قدرت ذهنی بیشتری به شما می‌‌بخشد

اگر باور داشته باشید که هر چه لازم دارید را در اختیار دارید، اولین گام را در راستای کسب اهدافتان برداشته‌اید. همه ما روزهایی را تجربه کرده‌ایم که فهرست کارهایمان، تمام وقتمان را گرفته بودند و احساس می‌کردیم که سرمان دارد منفجر می‌‌شود. در چنین لحظاتی چه چیزی باعث ادامه‌دادنتان می‌شود؟ بله! قدرت اراده.  

توصیه‌های یک متخصص شبکه‌های اجتماعی برای موفقیت کسب‌وکار شما

شبکه‌های اجتماعی، روشی عالی برای برقراری ارتباط با مشتریان فعلی و آینده هستند. اگر به درستی از آنها استفاده کنید، می‌توانید میزان فروش را به حداکثر برسانید. حتی برخی از کارآفرینان، کل کسب‌وکار خود را بر پایه یک پلت‌فورم شبکه اجتماعی ساخته‌اند؛ مانند ریچل دانستون، بنیانگذار برند «کیک ریچل»، که کسب‌وکار بسیار قدرتمندی را در زمینه شیرینی‌پزی در اینستاگرام برای خود ساخته است. اما اگر حواستان نباشد، ممکن است شبکه‌های اجتماعی فقط به عامل هدررفت زمان یا حتی فراری‌دهنده مشتریان فعلی و آینده تبدیل شود.

شرکای زندگی و کسب‌وکار: همسران چگونه می‌توانند کسب‌وکاری مشترک داشته باشند

شما همه کارهایتان را با یکدیگر انجام می‌دهید: کار می‌کنید، گردش می‌‌روید و به همراه یکدیگر خانواده‌تان را حمایت می‌‌کنید. به دلیل آنکه شریک زندگی‌تان چنین نقش مهمی برای شما دارد، طبیعی به نظر می‌‌رسد که بخواهید کسب‌وکارتان را هم با یکدیگر شریک شوید. اما آیا این بار اضافی مدیریت کسب‌وکار به همراه یکدیگر می‌تواند صدمه‌ای به شما بزند؟

سبدهای خرید رهاشده، معضل بزرگ فروشگاه‌های مجازی

اگر مالک یک فروشگاه مجازی و مبتنی بر تجارت الکترونیک هستید، به احتمال زیاد از دیدن اینکه مشتریانتان سبد خریدشان را پر می‌کنند اما آن را به مرحله پرداخت نمی‌‌رسانند و نیمه‌کاره رهایش می‌‌کنند، حسابی ناامید می‌شوید. در واقع 23/69 درصد کل خریدهای اینترنتی به مرحله ثبت نهایی و پرداخت نمی‌رسند. این مسئله نشان‌دهنده درآمد بالقوه زیادی است که مالکان کسب‌وکار از دست می‌‌دهند.

مدیر فوق‌العاده‌ای باشید و «خود» را مدیریت کنید!

وقتی در مورد پیشرفت مدیریت صحبت می‌‌کنیم، اغلب روی مهارت‌ها و ویژگی‌هایی متمرکز می‌شویم که باید در هنگام مدیریت‌کردن دیگران لحاظ کنیم. اما این مسئله، بخش مهمی از مدیریت را نادیده می‌‌گیرد که آن، «مدیریت‌کردن خود» است.

در مورد طراحی لوگو چه می‌دانید؟

بهترین زمان ارسال پست در اینستاگرام چه موقع است؟

اگر می‌‌خواهید الگوریتم اینستاگرام را شکست دهید، باید سعی کنید فقط زمانی پست بگذارید که فالوئرهای بیشتری آنلاین هستند و احتمال دیده‌شدن پست بالاتر است. اینستاگرام در الگوریتم جدید خود، معیاری به‌نام «تعامل» یا engagement را تعریف کرده که «مجموع تعداد لایک‌ها، نظرات و ذخیره‌شدن‌های یک پست» است. مثلا اگر یکی از پست‌های شما 520 لایک داشته باشد، 10 نفر زیر پست نظر بدهند و 30 نفر پست شما را در علاقه‌مندی‌های خودشان ذخیره کنند، میزان تعامل آن پست 560 است.

با آغوش باز به سراغ اتفاقات آینده بروید

امروزه برند لوازم آرایشی بابی براون در همه جای دنیا به راحتی یافت می‌‌شود، اما 26 سال پیش براون، یک جوان کارآفرین جویای نامی بود که شغل اصلی‌اش، طراحی چهره و گریم بود. او شرکتش را در سال 1991 راه‌اندازی کرد و هدفش این بود که سبک آرایشی جدیدی ایجاد کند. او هم‌اکنون دبیر تحریریه مجله‌ای در همین زمینه و فروشگاه آنلاینی نیز تاسیس کرده است.

7 شعار قدرتمند که باید به خودتان بگویید

عناصری در ذات همه ما وجود دارند که هم می‌توانند موفقیت ما را نابود کنند و هم ما را به علو درجات برسانند. من در کتابم، «شکاف مدیریت: چه چیزی ميان شما و موفقیتتان قرار گرفته است»، در مورد هفت ویژگی شخصیتی صحبت کرده‌ام که می‌توانند شما را از مشکلات و شکست‌هایتان دور کنند و اجازه دهند تا به بالاترین درجات و در نهایت به موفقیت دلخواهتان برسید.

برند خود را بفروشید، نه محصول‌تان را!

چه در صنعت ساخت وسایل استیل باشید، چه لباس تولید کنید و چه در صنعت فناوری اطلاعات مشغول به کار باشید، فروش، بخشی جدانشدنی از موفقیت شرکت شما خواهد بود. با این حال، وظیفه تیم فروش چیزی ورای فروش محصولات شماست. نمایندگان فروش شما رودررو با مشتریان فعلی و آینده‌تان قرار می‌گیرند و با آنها تعامل دارند. آنها مسئولیت دارند تا جریان کسب‌وکارتان را شاداب و سرزنده نگه دارند. باید به یاد داشته باشید که فروشندگانتان توانایی بالقوه بسیاری دارند که می‌توانید از آنها، به شکل استراتژیک بهره ببرید.

به این 6 مورد «نه» بگویید تا زندگی و کسب‌وکارتان از این رو به آن رو شود

من دوست دارم کاری کنم که دیگران در آسایش باشند. «نه»گفتن به کسانی که چیزی از من می‌خواهند، حتی اگر تمایلی نداشته باشم، کار سختی است. این موضوع تا به حال چندین بار مرا در زندگی و کسب‌وکار آزار داده است. زمان بسیار باارزش است و به سرعت می‌‌گذرد، اما در زندگی کارآفرینی هم کارهای زیادی وجود دارند که باید انجام شوند.

آیا دوران کارت ویزیت به سر آمده است؟

  شاید کارت‌های ویزیت دیگر برای نسل جوان کارآفرین جذابیتی نداشته باشند و قدیمی و منسوخ به نظر برسند. با این حال داشتن کارت ویزیت هنوز هم ضروری به نظر می‌‌رسد، زیرا این کارت‌ها، روشی آسان و سریع برای این است که به دیگران اجازه دهید با شما ارتباط برقرار کنند و از طرف دیگر، شخصی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر از تبادل اطلاعات به شیوه دیجیتالی هستند. بنابراین به نظر می‌‌رسد که کارت‌های ویزیت فعلا قرار نیست از عرصه کسب‌وکار خارج شوند و هر متخصص و کارآفرینی باید کارت ویزیت داشته باشد. در این مقاله به دلایلی می‌‌پردازیم که چرا باید سفارش کارت ویزیت شکیلی را در برنامه کاری‌تان قرار دهید.

اثر شگفت‌انگیز قانون تجسم

کامیابی، مثل دیگر شکل‌های موفقیت، اول از همه در ذهن ساخته می‌شود. وقتی چیزها را در ذهن خودآگاه‎تان تجسم می‌کنید، درواقع در حال برنامه‌دهی به ذهن ناخودآگاه‌تان برای آشکارساختن و محقق‌کردن آن‌ها در دنیای فیزیکی هستید.

5 سوالی که همه کارآفرینان باید در ابتدای مسیر کارآفرینی از خود بپرسند

  تبریک می‌گویم! تصمیم گرفته‌اید کسب‌وکار خودتان را راه‌اندازی كنيد و به یک کارآفرین تبدیل شوید. انگار عزمتان را جزم کرده‌اید. بسیار عالی! اما احتمالا میلیون‌ها سوال در ذهن خود دارید. این هم بسیار عالی است!

4 روش برای داشتن مشتریانی مادام‌العمر

«دو قدم به پیش، یک قدم عقب. دو قدم به پیش، یک قدم عقب.» شرایط خوبی نیست، مگر نه؟ مدت‌هاست دارید روی بهینه‌سازی تبلیغات و بازاریابی‌تان کار می‌کنید، ولی ناگهان به خودتان می‌‌آیید و می‌‌بینید که مشتریانتان به صورت دائمی از شما خرید نمی‌‌کنند.

روش‌هایی برای خوشامدگویی به کارمندان جدید

زمانی که می‌خواهید کارمندان جدیدی را به گروه کاری‌تان اضافه کنید، باید آنها را به دیگر کارمندان معرفی کنید، فرهنگ شرکتتان را به آنها بشناسانید و در همان ابتدای کار، آنقدر به آنها انرژی و انگیزه بدهید تا آنها نیز با اشتیاق، ایده‌ها و انرژی‌شان را صرف خدمت به شرکت شما کنند. علاوه بر این، اگر کارمندی احساس کند که نمی‌تواند با جمع خو بگیرد و به خوبی همکاری کند، به احتمال زیاد به دنبال شغل دیگری خواهد رفت.

5 راه بالابردن احترام به نفس

«می‌خواهم احترام به نفس را افزایش دهم» این جمله‌ای‌ست که بسیار از شاگردانم می‌شنوم. آن‌ها بر این باورند که اگر احترام به نفس درآن‌ها بیشتر باشد، می‌توانند به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست یابند. اگرچه این حقیقت دارد که احترام به نفس بالا می‌تواند در خلق زندگی رویایی‌تان به شما کمک کند، اشتباه افراد در چگونگی نگرش به احترام به نفس است. این چیزی نیست که افزایش یا کاهش یابد، اگرچه این واژه برای آن معمول است. به جای آن، احترام به نفس، یک فعل است؛ فرایند احترام به خویشتن است. با رجوع به فرهنگ لغت مریام وبستر، احترام به معنی «ارزش بسیار نهادن، توجه بسیار و ستایش» است. به بیان دیگر، فرایند بالابردن احترام به نفس با این تصمیم که شما ارزشمند هستید و همان گونه با خود رفتارکردن، آغاز می‌شود.

آیا مشتریان‌تان هزینه خرید را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند؟

پرداخت به‌موقع هزینه محصولات، امری حیاتی برای کسب‌وکارتان است. اما گاهی پیش می‌آید که حداقل یک مشتری، هزینه محصولات را به‌موقع پرداخت نکند. اگر این مشکل ادامه پیدا کرد، وظیفه شماست که دست به‌کار شده و این وضعیت را اصلاح کنید. گزینه‌های زیادی در اختیار دارید که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

7 روش برای اصلاح استراتژی بازاریابی ناامیدکننده‌تان

اگر استراتژی بازاریابی‌تان کارساز نبود، خود را شکست‌خورده ندانید؛ اما اگر واقعیت را نادیده بگیرید و آن را اصلاح نکنید، قطعا با شکست روبه‌رو خواهید شد.

می‌خواهید موفق شوید؟ این 7 کار را در اوقات فراغت خود انجام دهید

آیا می‌‌دانستید که میزان شکست کسب‌وکارها چهاربرابر بیشتر از موفقیت آنهاست؟ آیا می‌دانید چرا به موفقیت‌رساندن یک کسب‌وکار تا این اندازه سخت است؟ این موضوع به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از آنها، کارهایی است که هر کارآفرین در اوقات فراغتش انجام می‌‌دهد.