۸ عادت مثبت در گفت‌وگو

۸ عادت مثبت در گفت‌وگو

زبان شــما بر نحوه درک دیگران و ارتباط آن‌ها با شما تأثیر می‌گذارد. اگر شما اغلب احساس می‌کنید نادیده گرفته می‌شوید یا موردتوجه قرار نمی‌گیرید الگوهای گفتاری خود را بررســی کنید. اگر به نحوه صحبت کردن افراد موفق گوش دهید، متوجه خواهید شد آن‌ها از زبانی استفاده می‌کنند که مثبت، دقیق و بر مبنای اقدام است و پیوسته به روابط آن‌ها اعتماد می بخشد.

خودتان را محکم نشان دهید.

 از نظر فیزیکی، حالت ایســتادن و چهره شما تعیین می کند که شما از نظر عاطفی چه حسی داشته باشید و چه کلماتی از دهان شما بیرون بیاید. بنابراین اول از همه صاف بایستید یا بنشینید، شانه ها را به عقب بکشــید، یک لبخند ملیح در چهره و تماس چشــمی زیاد با آدم های اطرافتان داشته باشید. این کارها به شما قدرت و اطمینان می دهند که کلماتی که به زبان می آورید تأثیر مطلوبی بر مخاطبینتان می‌گذارد.

کلمات را متفاوت بیان کنید.

در عوض اینکه نشــان دهید نمی توانید یک کار را انجام دهید، زبانتان را تغییر دهید؛ مثلا به جای «من نمی توانم، من انجام نمی دهم، من نمی خواهم، من می خواهم، من باید»، بگویید «من می توانم، من هستم، من مایلم، من تصمیم دارم، من دارم، من مشتاقم، من خلق می کنم، من لذت می برم.»

مطلق نباشید.

به جای اینکه بگویید «آن‌ها آدم های کاملا احمقی هستند» بگویید «آن‌ها چیزها را متفاوت از من می بینند. این برای من سوال است که آن‌ها چه چیزی می بینند که من نمی بینم.» به جای «هیچ کس به حرف های من در اینجا گوش نمی دهد» بگویید «به نظر می رسد بعضی ها به من گوش نمی دهند. من به این فکر می کنم که چگونه باید صحبت کنم که دیگران توجه بیشتری به صحبت هایم داشته باشند.»

برای اعتقادتان عذرخواهی نکنید.

 بســیاری افراد خصوصــا خانم ها عقیده شــان را با یک عذرخواهی مقدمه چینی می‌کنند. اگر شــما هم اینگونه هستید دیگر این کار را نکنید. شما نباید بابت عقیده تان عذرخواهی کنید. فقط آن را با احترام بیان کنید.

«بایدها» را کنار بگذارید.

 کلمه «باید» به اندازه کافی مضر به نظر می رسد؛ بنابراین به جای اســتفاده از کلمه «باید» که یک قضاوت بهتر یا بدتر را در بر دارد، از کلمه «می توانید» اســتفاده کنید و یک کلمه جایگزین انتخاب کنید که با خواســته های شخصی شما هماهنگ باشد. برای مثال، به جای گفتن «من باید همه را برای چهارم جولای دعوت کنم» بگویید «من می توانم همه را به اینجا دعوت کنم، یا به جای آن می توانیم بیرون برویم.»

سعی نکنید انجام دهید.

من به تازگی این پیام صوتی را از دخترم دریافت کردم: «لطفا پیام بگذار، من ســعی می کنــم به محض اینکه بتوانم جواب بدهم.» سپس برای او این پیام را گذاشتم: عزیزم صدایت را دوباره ضبط کن و کلمه «ســعی» را حذف کن. اینکه تو می گویی ســعی می کنم بهانه ای را برای انجام ندادن آن فراهم می کنی. بنابراین سعی نکن. انجام بده.

برچسب ها را محدود کنید.

برچســب ها شــما را با یک مرز ذهنی ناخودآگاه محدود می‌کنند. برچســب زدن به خودتان مانند «تنبــل» یا «بی نظم و انضباط» یا «پول دوســت» شما را به همین سمت می کشاند و تنها یک حالت نامطلوب را تقویت می کند. چون شــما تنبل و بی نظم بوده اید بدین معنی نیســت که دیگر نمی توانید متفاوت باشید. بهتر است بگویم «من دراین باره خیلی باانگیزه نبوده ام، اما باانگیزه خواهم شــد»، یا «من هرگز کارهایم را مطابق با اولویتم سازماندهی نکرده ام اما اکنون تصمیم دارم این کار را بکنم و زمانم را بهتر مدیریت کنم.»

مشکلات را به فرصت ها تبدیل کنید.

همه ما «مشــکلاتی» داریم، چیزی که موفق ترین افراد را از بقیه متمایز می کند نحوه نگرش آن‌ها است. آیا یک رئیس بــد دارید؟ این یک فرصت فوق العاده در پرورش توانمندی مدیریت شــما است. آیا سرتان شلوغ است؟ ایــن یک فرصت عالی برای بهبود توانایــی در واگذاری، اولویت بندی و توســعه بهروه وری شماست. وقتی شما به شکلی دیگر مشکلات خود را توصیف می‌کنید، راه های جدیدی را برای برخورد با آن‌ها پیدا می‌کنید. به جای گفتن «این یک کابوس است» بگویید: «این یک چالش جالب است» و به این شکل شما به راحتی با آن کنار خواهید آمد. ما با زبانمان زندگی می کنیم. به بهترین شکل صحبت کنید، بهترین ها را بر زبان بیاورید و حس مثبت تری به توانایی خود داشته باشید تا به شما القا کند که می توانید بهترین کار را انجام دهید. من اطمینان دارم که شما توانایی بسیار بیشتری از آنچه تصور می‌کنید دارید.

مارجی وارل

 


ثبت تیکت پشتیبانی