چرا ما به زنان کارآفرین نیاز داریم؟

چرا ما به زنان کارآفرین نیاز داریم؟

 

دنیای کسب وکار با وجود زنان کارآفرین جای بهتری می شود.

این جمله را از Smokey the Bear به خاطر بیاورید که می گوید: «تنها شما می توانید از آتش گرفتن جنگل جلوگیری کنید.» خب من می خواهم آن را با زنان درسال ۲۰۱۸ تطبیق دهم: «خانم ها، به خاطر داشته باشید که تنها شما می توانید چند تا از بزرگ ترین مشکلات دنیا را حل کنید.»

طبق آمار سرشماری در سال ۲۰۰۷ زنان تنها ۷/۲۸ درصد از کسب وکارها را در دست داشتند.درحال حاضر آنها ۳۹ درصد از این کارها را در دست دارند.این افزایش به طرزی باورنکردنی خبر دلگرم کننده ای برای همه ماســت و باید در شناسایی فرصت های بی شماری برای افزایش این آمار به شما کمک کند.

اکنون با توجه به این حقیقت که زنان ۸ درصد از کل خریداران را تشکیل می دهند، جالب است که درباره مفاهیم آماری زیر از اقتصاد زنان فکر کنید:

۵۹ درصد زنان احســاس می کنند بازاریان مواد غذایی آنها را درک نمی کنند.

۶۶ احساس می کنند بازاریان مراقبت های بهداشتی آنها را درک نمی کنند.

۷۴ درصد احساس می کنند بازاریان خودرو آنها را درک نمی کنند.

۸۴ درصد احساس می کنند بازاریان سرمایه آنها را درک نمی کنند.

۹۱ درصد زنان در یک نظرسنجی گفتند که تبلیغ کنندگان آنها را درک نمی کنند.

آیا این به این دلیل است که مردان بیشترین بازاریابی را انجام می دهند؟ مردان چگونه می دانند که ما چه چیزی می خواهیم یا نیاز داریم؟ آیا زنان بهتر از مردان قادر نیستند جزئیاتی را که در پیام های بازاریابی توجه نمی شوند بگویند؟ آیا احتمال بیشتری وجود ندارد که زنان بتوانند چیزهایی را اختراع کنند که به زنان دیگر کمک کنند؟ به نظر من دنیا به زنان کارآفرین بیشتری نیاز دارد.

دنیا به زنان نیاز دارد.

همانطور کــه می دانیم زنــان دنیا را متفاوت تر از مــردان می بینند. ما به فرصت هایی که شــاید مردان به آنها توجهی نداشته باشند آگاه هستیم. این به این خاطر اســت که زنان «مشکلات» منحصربه فردی دارند که نیاز به راه حل دارند، مشــکلاتی که گاهی تنها هوشــمندی زنان برای حل آنها لازم است. علاوه بر این، زنان می دانند چگونه برای کسب وکارها و محصولاتشان با روش های خاص خود بازاریابی کنند.

 برای مثال، زنی را می شــناختم که به مدل های مختلف کیف های دستی اعتیاد داشت و او همیشه آخرین مدل کیفی را که از برندهای مختلف به بازار می آمد خریداری می کرد. دوســتان و خانواده او اغلب از او می خواستند تا یکی از کیف های او را قرض بگیرند و او با خوشــحالی می پذیرفت. این درخواســت ها مرتب تکرار می شد. یک روز او بــا خود گفت: «چرا کیف دســتی های خود را در ازای مبلغی اجاره ندهم؟» و ایــن دقیقا کاری بود که او بــا موفقیت انجام داد. او امروزه یک کســب وکار موفق آنلاین لوازمات جانبی دارد که کیف های دستی، کفش و جواهرات را از طریق آن اجاره می دهد.

احتمالا داســتان جي. کــي. رولینگ نویســنده داســتان های هری پاتر را شــنیده اید. رولینگ درست زمانی که سوار قطار بود با این شخصیت مواجه شد. او پیش از معامله چاپ کتابش بسیار طرد فوربس تخمین زد که رولینگ ارزشی ۲۰۱۱ شد. در ســال حدود یک میلیارد دلار دارد. اینها زنان واقعی هستند که سوابق درخشان و مدارک پیشــرفته ای نداشتند، متصل به شخص یا شــبکه ای نبودند، حتی تجربه کسب وکار نیز نداشتند. چیزی که آنها داشتند رویای رسیدن به استقلال مالی در کنار ایده ای درخشان بود. آنها همچنین شجاعت داشتند تا خودشان را باور کنند، درست در زمانی که کسی آنها را باور نداشت. آنها تا زمانی که به رویاهای مالی شان نرسیدند از کار دست نکشیدند و ایده های آنها به میلیون ها زن دیگر در این مسیر کمک کرد. برخیزید!

این داستان ها و بسیاری از داستان های دیگر مشابه، نشان می دهند که در بیرون هزاران فرصت کســب وکار اینچنینی برای زنان وجود دارد. اکنون وقت آن است که زنان کارآفرین برخیزند، یک نیاز را تشخیص دهند و راه حلی برای آن پیدا تحلیل دنیــای پیرامونتان زمان کنند. امروزه برای تجزیه و بگذارید. به صحبت های دختران و زنان گوش دهید. تبلیغات هدفمند شبکه های اجتماعی را تماشا کنید. به زندگی شخصی خودتان دقیق شوید. آیا به عنوان یک زن چالش های منحصربه فردی در زندگی تان دارید که فکر می کنید هنوز فصل وضعیت بهترین راه حل را برای آن پیدا نکرده اید؟ هیچ دلیلی برای حل و موجود وجود ندارد. راه حل بهتری را پیدا کنید. شــما هرگز نمی دانید در کجا یک ایده کوچک به ذهنتان خواهد رسید.

 

کیم کیوساکی

 


ثبت تیکت پشتیبانی