چه زمان‌ها و روزهایی برای تماس با مشتریان بالقوه مناسب هستند؟

چه زمان‌ها و روزهایی برای تماس با مشتریان بالقوه مناسب هستند؟

 

اگر شــما در کار فروش هستید شاید در ســال ۲۰۱۱ «تحقیــق مدیریت پاسخگویی به سرنخ» را دیده باشید. این تحقیق، ارزش داده‌های سه‌ساله، صد هزار تلاش برای برقراری تماس، شش شرکت و پانزده هزار سرنخ را تحلیل كــرد و یافته‌ها را برای پاسخ‌های علمی فروشندگان با سؤالات قدیمی مانند «برای تماس با مشتریان بالقوه‌ام کدام روزها بهتر هستند؟» و «من چه زمانی باید با سرنخ‌هایم تماس بگیرم؟» ترکیب کرد. این نوع تحقیق برای نمایندگان فروش ارزشمند است و به آن‌ها کمک می‌کند تا هفته‌هایشان را برنامه‌ریزی کرده، تأثیر هر تماســی را که می‌گیرند به حداکثر رسانده و بتوانند فروشندگانی کارآمدتر و موفق‌تر باشند.

در یک وبلاگ توســعه کسب‌وکار GSA ، یک نویسنده آمریکایی با تأسف می‌گوید: «من اغلب جملاتی می‌شنوم از این قبیل که «ما هرگز نباید در روز جمعــه بعدازظهر تماس بگیریم» یا «ماه آگوست زمان بسیار بدی برای تماس است چون مردم به‌جاهای دور ســفر می‌کنند.» اگر من برای هرزمانی که این نظرات را می‌شنیدم یک پوند دریافت می‌کردم الآن نیازی به راه‌اندازی یک کسب‌وکار نداشتم و می‌توانستم با این درآمد بازنشسته شوم.»

این نویســنده ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که اگر شما به‌اندازه کافی تماس داشته باشید، به افراد بیشتری خواهید رسید، فرقی ندارد چه زمانی از روز یا سال تماس خود را می‌گیرید.» آیا یک‌زمان، تاریخ یا روزی وجود دارد که برای تماس با مشتریان بالقوه بهتر از بقیه زمان‌ها باشــد؟ آیا ما باید آن را جزو کارهای ســخت بدانیم؟ و آیا این داده‌ها از تحقیق پیشگامانه سال ۲۰۱۱ تغییر کرده است؟

من برای پاسخ به این سؤالات تلاش خواهم کرد و پیگیری بی‌عیب و نقص تماس را برای فروشندگان در سال ۲۰۱۸ شرح می‌دهیم.

تماس فروش را پیگیری کنید.

این روزها بســیاری از نماینــدگان فروش به‌جای برداشتن گوشــی با ارســال یک ای میل خودکار راحت‌تر هســتند. اما پیش از حرکت روبه‌جلو و ادامه کار، بسیار ارزشمند است که بدانیم آیا تلفن امروزه بهترین روش برای پیگیری سرنخ‌هاست؟ پاسخ «بله» است.

یک مطالعه اخیر توسط مارک ویساک نشان می‌دهد که تلفن هنوز بهترین ابزار درفروش محسوب می‌شود. ۲/۴۱ درصد از نمایندگان فروش، تلفن را مؤثرترین ابزارفروش خود نامیده‌اند.

بهترین روزها برای تماس با مشتریان بالقوه

در تحقیق کلاســیک مدیریت پاسخگویی به سرنخ، چهارشنبه و پنجشــنبه بهترین روزها برای تماس با سرنخ‌ها هســتند. درواقع یک اختلاف ۴۹ درصدی بین سرنخ‌های واجد شرایط در پنجشنبه یعنی کســانی که مایل به ورود به فرآیند فروش بودند و آن‌هایی که در روز سه‌شنبه واجد شرایط شدند وجود داشت.

بنابراین آیا امروزه این داده‌ها هنوز درست هستند؟ یک بررسی در ســال ۲۰۱۷ در ۲۴ هفته در میان هزاران شرکت انجام شد و نشان داد که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هنوز بهترین روزها برای تماس با مشتریان بالقوه هستند.

در این تحقیق، آن‌ها یک اختلاف ۴۶ درصدی بین تماس‌های انجام‌شده در چهارشنبه‌ها (یعنی بهترین روز) و تماس‌های انجام‌شده در دوشنبه‌ها یافتند. جمعه به‌عنوان بدترین روز برای تماس با مشتریان بالقوه شناخته شد. سعی کنید در روزهای ایده آل هفته اقدام به تماس با سرنخ‌های خود کنید. چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها هنوز بهترین روز شما هستند.

بهترین زمان‌ها برای تماس با سرنخ‌ها

تحقیقات مدیریت ســرنخ کشف کرد که بهترین زمان برای واجد شرایط کردن سرنخ‌ها بین ساعت ۴ و۵  بعدازظهر بوده و بهترین زمان بعدی حدود ساعت ۸ عصر اســت. بدترین زمان برای واجد شرایط کردن سرنخ‌ها در طول کار روزانه‌شان است.

در ساعت ۱۱ صبح و۳۰:۲ بعدازظهر به ترتیب از تلفن دور بمانید. یک اختلاف ۱۶۴ درصدی در میــزان موفقیت نمایندگانی که بین ساعت ۱ و ۲ بعدازظهر تماس گرفتند و آن‌هایی که بین ساعات ۴ و ۵ بعدازظهر تماس گرفتند وجود دارد.

تحقیقات callHippo  نشان داد که هنوز بهترین زمان برای تماس با مشتریان بالقوه بین ساعت  ۴ و ۵  بعدازظهر است. ساعت‌های ۱۱ صبح و ۱۲ ظهر بهترین زمان‌های موفق بعدی، و بین ساعات ۱ و ۲ عصر حداقل زمان‌های موفق هستند.

یک تحقیق از  PhoneBurner نشــان داد که پربازده‌ترین زمان برای تماس سرد یا اولین تماس با مشتریان بالقوه ساعت ۱۰ صبح است. و بدترین زمان برای تماس با آن‌ها بین ۱۲ و ۱ بعدازظهر است.

 

مــگ پراتــر