۶ ترفند آسان برای افزایش فوری انرژی شما در زندگی

 ۶ ترفند آسان برای افزایش فوری انرژی شما در زندگی

 

با توجه به اینکه روزبه‌روز احساس خستگی در جوامع امروز رواج بیشتری پیداکرده است، بسیاری از مردم بدون اینکه دلیلش را بدانند احساس خستگی می‌کنند و اغلب بر این باورند که باید یک علت پزشکی مهمی پشت این حالت وجود داشته باشد. گاهی اوقات همین‌طور است اما اکثر اوقات پاسخ آن بسیار ساده‌تر است. طبق گفته برخی از روان‌پزشکان، در حال حاضر از هر پنج نفر يك نفر احساس خستگی غیرعادی داشته و از هر ۱۰ نفر يك نفر خستگی طولانی‌مدت دارد. بیشتر رویکردهای موفق بر پایه قانون حفظ انرژی هستند. ما انرژی را تولید یا نابود نمی‌کنیم، ما تنها آن را دریافت کرده و مصرف می‌کنیم. پس اگر ما از آن به شیوه‌ای کاربردی استفاده کنیم، می‌بینیم که سطوح پایین انرژی از مصرف انرژی بیشتر نسبت به دریافت آن ناشی می‌شود. موفق‌ترین روش‌هایی که من بــرای کمک به مردم پیداکرده‌ام و به‌طور طبیعی انرژی آن‌ها را افزایش می‌دهد شامل موارد زیر هستند.

خوردن غذاهای کامل

اگر ما احساس خستگی می‌کنیم، اغلب اوقات یا انرژی کافی از محیطمان دریافت نکرده‌ایم یا انرژی بسیار زیادی در فعالیت‌های روزانه‌مان مصرف کرده‌ایم. داشتن شکل صحیح تغذیه متعادل موردنیاز بدن ما می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر میزان انرژی ما داشــته باشــد. داشتن احساس خســتگی و سســتی پس از یک وعده غذایی بزرگ و نامتعادل پر از کربوهیدرات‌های نشاسته‌ای و غذاهای فرآوری شده رایج است. یک تحقیق جدید ثابت کرده اســت که یک رژیم غذایی کامل می‌تواند به مقدار قابل‌توجهی میزان انرژی ما را افزایش دهد.

نوشیدن آب زیاد

طبق بهداشــت هاروارد، خستگی یکی از اولین نشانه‌های کمبود آب است. نوشــیدن آب زیاد خواص بسیار زیادی برای سامت بدن دارد. مطالعات نشان داده‌اند که حتی کم‌آبی خفیف بدن می‌تواند بر خلق‌وخو و میزان انرژی زنان و مردان اثر بگذارد. کم‌آبی ناشی از ورزش یا گرمای هوا، می‌تواند بر عملکرد فیزیکی و ذهنی تأثیراتی منفی بگذارد.

تمرین‌های تنفسی عمیق

دکتر آندرو ویل، مدیر اتحادیه پزشکی، به‌طور مفصل درباره هنر و علوم تنفس نوشته است. ما باوجود بیماران و مراجع کنندگانمان در طول دو دهه گذشته، دریافته‌ایم که تمرین‌های تنفسی عمیق می‌توانند میزان انرژی را در لحظه بالا ببرند. دفعه بعد که احساس خستگی کردید، ۱۰ نفس عمیق ذهنی از دیافراگمتان بکشــید و ببینید چقدر حس بهتری پیدا می‌کنید. تنفس عمیق را در عادات روزانه خود قرار دهید.

مدیتیشن یا مراقبه

شروع یک روز می‌تواند به‌طور ناخودآگاه به زندگی‌های ما استرس وارد کند. به همین ترتیب، انجام فعالیت روزانه‌ای که به کاهش استرس شما کمک کند بسیار حائز اهمیت است. فعالیت‌های ذهنی سودمندترین روش برای رسیدن به این امر است. ازنظر علمی ثابت‌شده است که این کار به‌خصوص با مدیتیشن، به کاهش استرس و نگرانی کمک کرده و همچنین باعث افزایش سطح انرژی ما خواهد شد.

بیرون بروید.

طبق گفته راچســتر در تحقیــق ۲۰۱۰ او، وقت گذراندن در طبیعت به مدت ۲۰ دقیقه در هرروز نشان داده است که به افزایش انرژی و ســرزندگی ما کمک بسزایی می‌کند. ریچارد رایان نويســنده می‌گوید: «طبیعت، غذای روح اســت» و همچنین به مردم کمک می‌کند تا مقاومتشان در برابر بیماری‌های جسمی بالا برود. او همچنین خاطرنشان کرد که حتی به خاطر آوردن خاطرات و رویدادهای تفریحی گذشته از طبیعت باعث می‌شود حس نشاط و سامت در آن‌ها افزایش یابد.

تعاملات روزانه خود را مرور کنید.

مــا در روز تصمیم می‌گیریم که چگونه انرژی خود را مصرف کنیم. همان‌طور که استرس با خستگی رابطه مستقیم دارد، ما باید درباره نحوه استفاده از انرژی‌مان آگاه‌تر شــویم. بدانید که چه چیزی یا چه کســی انرژی شمارا می‌گیرد یا به شــما انرژی می‌دهد. انرژی خود را برای بهترین انگیزه‌ها ذخیره کنید و در هرروز برای اســتراحت، گرفتن نیروی تازه و شارژ دوباره خودتان وقت بگذارید. روش‌های دیگری برای کمک به این خستگی ناخوشایند وجود دارد و همیشه بهترین رویکرد به عوامل فیزیکی، ذهنی یــا اجتماعی مهمی که باعث ایجاد خستگی شده‌اند بستگی خواهد داشت. به‌تازگی ثابت‌شده است که بیشترین علائم خستگی معمولاً مرتبط با ســبک زندگی بوده و کمتر به ژنتیک مربوط هســتند. همیشه باید این را به خاطر داشــته باشید که یک مشکل در سبک زندگی به یک‌راه حل در سبک زندگی نیاز دارد.

 

دکتر شان حسین