چگونه کسب‌وکار، محصول یا ایده خود را به کارشناسان صنعت معرفی کنید؟

چگونه کسب‌وکار، محصول یا ایده خود را به کارشناسان صنعت معرفی کنید؟

 

مــن همیشــه بــه کارآفرینانی که می‌خواهند بــرای اولین بار ایده‌های کسب‌وکار خــود را عملــی کنند می‌گویم: اگــر می‌خواهید یک کارآفرین باشــید، چیزهایی را تولید کنید که هرچه زودتــر بتوانید آن‌ها را به فروش برســانید. یا اینکه یک محصول را خریــداری کرده و آن را فوراً باقیمتی بالاتر بفروشــید. بااین‌حال، ایده‌های خاصــی وجود دارند که تنها بــا سرمایه‌گذاری تحقق می‌یابند. یا شاید محصول یا خدمتی دارید که تنها با بصیرت، راهنمایی و کمک یک کارشــناس صنعت محقق می‌شود. به همین دلیل من امروز بهترین توصیه‌های خودم را درباره نحوه معرفی کسب‌وکار، محصول یا خدماتتان به شــما ارائه می‌دهم تا بتوانید کارشناسان صنعت را به‌منظور کمک به شما ترغیب کنید.

ریسک‌ها را بشناسید

اول‌ازهمه بدانید که شراکت از هر نوع یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود. اگر قصد دارید تا به هر نوعی از شراکت بلندمدت با سرمایه‌گذارتان وارد شوید، لازم است تا درباره مسئولیت‌ها و نقش‌های هرکدام از طرفین درگیر شفاف باشید. من توصیه می‌کنم از سرمایه‌گذار یا مربی خود برای یک مورد خاص درخواست یک وام با بهره بکنید و اگر آن‌ها بخواهند صاحب سهامی از شرکت شما بشوند، به‌اندازه‌ای آن‌ها را سهام‌دار کنید که نتوانند ادعای مالکیت بکنند. شما باید در پایان روز از جایگاهتان به‌عنوان رهبر چشم‌انداز کسب‌وکار خود محافظــت کنید. شــما می‌توانید کمک دیگران را بپذیرید و بازهم تصمیم‌گیرنده نهایی باشید. این چیزی است که شما باید در جایگاه یک کارآفریــن انجام دهید و مقام بالاتر یا سرمایه بیشتر سرمایه‌گذار یا مربی شما نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

اجازه ندهید ترس از شکست این تصور را به شما بدهد که او «مرد سوار بر اسب سفیدی» است که کسب‌وکار شمارا در بحران‌ها و نوسانات شدید نجات خواهد داد. این وظیفه شماست. هر ســختی یا شکستی که در مسیر رســیدن به موفقیت بــا آن مواجه می‌شوید، به شما درس می‌دهد و اگر شما خود را مســئول ندانید و با آن‌ها روبه‌رو نشــوید نمی‌توانید تجربیات لازم را کسب کنید.

ابتدا یک رابطه ایجاد کنید.

 اگر شما هنوز هم به کمک یک کارشناس صنعت در جایگاه سرمایه‌گذار یا مربی علاقه‌مند هســتید، بدانید که وارد یک بازی طولانی شده‌اید. بسیار نادر است که یک کارآفرین تازه‌کار در اولین جلسه خود با یک کارشناس صنعت بتواند او را برای همکاری با خود متقاعد کند.

 درواقع اگر شــما ایــن فرصت را با یک کارشــناس به دست آوردید، مطلقاً نباید با یک درخواســت همکاری شروع کنید! این بافاصلــه یک صورت کاری به رابطه می‌دهد. شــما نباید این را بخواهید، زیرا نمی‌توانید کاری کنید تا این کارشناس در جلسه اول سرمایه‌گذاری کرده یا از شما سهام بخرد.

در عوض اول بر ایجاد یک ارتباط خالص با کارشناسان تمرکز کنید. زمانی که توجه آن‌ها را جلب کردید، بپرسید که چگونه می‌توانید بدون هیچ توقعی به آن‌ها کمک کنید. بااین‌حال بهتر است پیش از جلســه تحقیقات خود را انجام دهید و نیاز آن‌ها را بدانیــد تا بتوانید پیش از درخواستشان آن را برآورده کنید. این می‌تواند شمارا در دسته‌ای کاملاً متفاوت از تازه‌کارانی قرار دهد که همه‌روزه آن‌ها را با درخواست‌های خود بمباران می‌کنند.

ثابت کنید شما می‌توانید به خریداران آینده وصل شوید.

این‌یک هنرنمایی واقعی در زمان معرفی کسب‌وکارتان به کارشناسان است. اگر شــما بتوانید به سرمایه‌گذار یا مربی بالقوه خود نشان دهید که در حال حاضر مشتریان بالقوه واجد شرایطی دارید که مشتاق به خرید هســتند، این می‌تواند «پاســخ منفی» آن‌ها به شمارا به حداقل برساند. شــما باید اطمینان ایجاد کنید که آنچه پیشنهاد می‌دهید مؤثر خواهد بود. هیچ روشــی برای ایجاد اطمینان، بهتر از این نیست که یک نمایش مستند در جلوی آن‌ها ارائــه دهید. با این روش افرادی را که برای ساخت کسب‌وکار خود نیاز دارید جذب خواهید کرد.

 درگذشته چندین معرفی ایده کسب‌وکار به من ارائه‌شده بود که تقریباً به همه آن‌ها پاسخ منفی داده بودم، اما چند مورد از آن‌ها را کــه پذیرفته بودم به فرصت‌های بزرگی تبدیل شــدند کــه هم برای من و هم برای کسب‌وکارهایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودم بسیار سودمند بودند. علاوه بر این چند کسب‌وکار اولم را با کمک‌مربی‌ام شروع کردم کسی که پس‌ازآن به سرمایه‌گذار من تبدیل شد.

 

بدروس کولیان