۸ نکته در مصاحبه برای رسیدن به شغل رویایی‌تان

۸ نکته در مصاحبه برای رسیدن به شغل رویایی‌تان

 

گرفتن نمره بالا در یک مصاحبه هم هنر اســت و هم دانش. برای اینکه بتوانید پاسخ‌های مؤثری بدهید، شــما باید اطلاعاتی را پیش‌بینی کنید که مصاحبه‌کنندگان به دنبال آن‌ها هســتند و بدانید چگونه باید آن‌ها را به روشی دقیق و منسجم توضیح دهید. در زمان مصاحبه شغلی این نکات را دنبال کنید:

۱- سؤالات را پیش‌بینی کرده و تمرین کنید.

 در طول یک مصاحبه شــغلی باید سؤالات احتمالی را پیش‌بینی کنید. آمادگی برای یک مصاحبه با فکر کردن درباره سوا لاتی که احتمالاً کارفرما از شــما می‌پرسد، و همچنین پاسخ دادن به آن‌ها به‌طور مؤثر شروع می‌شود

 ۲- توضیح مختصر و مفید را یاد بگیرید.

وقتی کارفرمایان از شما می‌خواهند تا درباره خودتان بگویید، آن‌ها نمی‌خواهند شما درباره سرگرمی‌هایتان صحبت کنید. در عوض، می‌خواهند درباره خصوصیات ارزشــمند خودتان صحبت کنید که در رزومه‌تان آورده نشــده است. اگر شما به دانش علاقه و اشتیاق دارید، یا علاقــه زیادی به تعامل با افراد، یا هر مهارت ارزشــمند دیگری دارید وقت آن است که در این لحظه آن را بگویید.

۳-نقاط قوت خود را بشناسید.

 کارفرمایانی که می‌پرسند: «نقاط قوت شما چه چیزهایی هستند؟» به دنبال آن نیســتند که مهارت‌ها و اســتعدادهایتان را برایشان بيان کنید. در عوض آن‌ها می‌خواهند بدانند شما چه‌کارهایی انجام داده‌اید که نقاط قوت شمارا نمایان می‌کند.

۴- درباره شرکت تحقیق کنید.

حتماً درباره شرکت تحقیق کنیــد. مصاحبه‌کنندگان نمی‌خواهند ارزش مهارت‌های شمارا در یــک محیط اداری عمومی بدانند، آن‌ها علاقه دارند شخصی را پیدا کنند که می‌تواند نیازهای آن‌ها را به‌طور مشخص پاسخ دهد. پس اگر پیش از انجام مصاحبه عمیقاً درباره شرکت تحقیق کنید، بسیار محتمل است که بتوانید آن شغل را از آن خود کنید.

۵ - به اعضای تیم نگاه کنید.

 به اعضای تیم نگاه کنید. ببینید قرار است در صورت پذیرفته شــدن با چه کسانی کارکنید. بر روی اعضای گروهی که احتمالاً در آینده با آن‌ها کار می‌کنید، همچنین مدیران و متخصصــان بخش‌های دیگــر که با آن‌ها تعامل خواهید داشــت، تمرکز کنید. هرچه بیشتر درباره همکاران احتمالی خود بدانید، راحت‌تر می‌توانید به کارفرما نشان دهید که شما یک بازیکن تیمی هستید.

۶- به تاریخچه شرکت نگاه کنید.

در مرحله بعد به تاریخچه شرکت نگاه کنید. بدانید چه زمانی تأسیس‌شده بود، چگونه به موفقیت رسید، و چه کسی نقش مهمی در این موفقیت طی این سال‌ها داشته است. این نه‌تنها کمک خواهد کرد تا شما بدانید چگونه می‌توانید در این مسیر به آن‌ها کمک کنید، بلکه دلایل اهمیت این کسب‌وکار را برای شما نمایان می‌کند. به‌این‌ترتیب شما می‌توانید به مصاحبه‌کننده‌تان نشان دهید که به آنچه انجام خواهید داد متعهد هستید.

۷-چالش‌ها را کشف کنید.

چالش‌هایی را که این شرکت با آن‌ها مواجه است یا شاید در آینده با آن‌ها مواجه شــود و جلوی رشد آن را بگیرد کشف کنید، ســپس روش‌هایی را تعیین کنید که به‌واسطه آن‌ها بتوانید این مسائل را حل کنید. شما می‌توانید با این اطلاعات خودتان را به‌عنوان یک‌راه حل برای اکثر مشکلات این شرکت معرفی کنید، و به مصاحبه‌کننده نشان دهید که استخدام شما ارزش زیادی برای آن‌ها دارد. دانش شما قدرت شماست و هرچه بیشتر درباره شرکت بدانید تأثیر بیشتری در طول مصاحبه خواهید گذاشــت. زمانی که شما این اطلاعات را جمع‌آوری کردید، آماده‌باشید تا در طول مصاحبه از آن‌ها استفاده کنید.

۸- یک مصاحبه را شبیه‌سازی کنید.

درنهایت از یکی از دوســتانتان بخواهید که یک مصاحبه را با شــما شبیه‌سازی کند، ترجیحاً دوستی که تجربه کاری داشته باشد. از او بخواهید که به حالات چهره، سبک گفتار، و عوامل تأثیرگذار دیگری که در برخورد با مصاحبه‌کننده واقعی خواهید داشت توجه داشته باشد. این امر به شما کمک می‌کند تا بتوانید عوامل کیفی تأثیرگذار بر رسیدن به یک شغل را بهبود دهید اما نمی‌توانید با تحقیقات و از برکردن ســاده به آن مسلط شوید. برگزاری یک مصاحبه ساده همچنین باعث می‌شود ســطح دانش خود را بشناسید و شکاف‌های آن را پرکنید. اگر شــما در پاسخ دادن به یکی از سؤالات دوستتان مشکل‌دارید یا نمی‌توانید یکی از پاسخ‌های خودتان را توضیح دهید، متوجه خواهید شد که پیش از انجام مصاحبه واقعی باید معلومات خود را در چه زمینه‌ای بالا ببرید. 

 

برایان تریسی


ثبت تیکت پشتیبانی