گفتگوی مراجع با کوچ در جلسه کوچینگ؛ تحلیل یا تفسیر
0

گفتگوی مراجع با کوچ در جلسه کوچینگ؛ تحلیل یا تفسیر

یکی از بخش‌های مهم و ارزشمند درکوچینگ که تحت عنوان رهبری دیگران و مربیگری مراجعان، خودنمایی می‌کند، میل مربی و مراجع برای درک این موضوع ...

بیشتر بخوانید
۷ کلید برای داشتن نگرش مثبت در قطار زندگی به نقل از سندی گالاگر
0

۷ کلید برای داشتن نگرش مثبت در قطار زندگی به نقل از سندی گالاگر

قطارهای شهربازی شامل پیچ‌های تند، شیب‌ها و فرودهای تند، تغییرات مستقیم و ناگهانی در سرعت و جهت‌های مختلفی هستند. هنگامی‌که سفر شروع می‌شود، هیچ توقف ...

بیشتر بخوانید