تماس با ما
18:00 - 09:00
۵ ویژگی یک کارآفرین از دیدگاه رابرت کیو ساکی
0

۵ ویژگی یک کارآفرین از دیدگاه رابرت کیو ساکی

کارآفرینان موفق دارای صفات مشترکی هستند. کارآفرینان مانند بقیه مردم عادی عمل نمی‌کنند.ما افرادی هستیم که به‌صورت ذاتی تمایل داریم مسیر کمتری را طی کنیم. ...

اطلاعات بیشتر

آرشیو