تماس با ما
18:00 - 09:00
چگونه دیدگاه شما درباره پول، بر آینده مالی شما تأثیر می‌گذارد
0

چگونه دیدگاه شما درباره پول، بر آینده مالی شما تأثیر می‌گذارد

دو دیدگاه در مورد پول وجود دارد، شما کدام دیدگاه را دارید؟ چه نوع جهانی را می‌بینید؟ فراوانی یا کمبود؟ پدر ثروتمند من و پدر ...

اطلاعات بیشتر

آرشیو