تماس با ما
18:00 - 09:00
چگونه در سال جدید با تنبلی و اهمال‌کاری خداحافظی کنیم؟
0

چگونه در سال جدید با تنبلی و اهمال‌کاری خداحافظی کنیم؟

لیست کارهای شما بزرگ‌تر از سطح توانایی شماست و نمی‌توانید مطابق لیست پیش بروید. شما وظایف و اهدافی دارید که همه را لیست کرده‌اید و ...

اطلاعات بیشتر

آرشیو