تماس با ما
18:00 - 09:00
۴ قانون تصمیم‌گیری از دیدگاه آنتونی رابینز
0

۴ قانون تصمیم‌گیری از دیدگاه آنتونی رابینز

تصمیم‌گیری چیست؟ ما هرروز تصمیم می‌گیریم. گاهی درباره موارد کوچک و به‌ظاهر ناچیز تصمیم‌گیری می‌کنیم و گاهی باید تصمیمات بزرگ و اثرگذار بگیریم. به‌عنوان‌مثال: برای ...

اطلاعات بیشتر

آرشیو