آیا فکر می‌کنید با کار کردن برای خود، ثروتمند می‌شوید؟ یادداشتی از تی هارو اکر
0

آیا فکر می‌کنید با کار کردن برای خود، ثروتمند می‌شوید؟ یادداشتی از تی هارو اکر

چند سال پیش، به کافی‌شاپ جدیدی که در شهر من، در کالیفرنیا افتتاح شده بود، رفتم. بسیار عالی به نظر می‌رسید و من امیدوار بودم ...

بیشتر بخوانید