نقش کوچ حرفه‌ای در بهبود عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها
1

نقش کوچ حرفه‌ای در بهبود عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها

کوچینگ به کلمه‌ای پرسروصدا در سازمان‌ها تبدیل‌شده و استفاده از این روش در حال افزایش است. کوچینگ شرایطی را در سازمان‌ها ایجاد می‌کند تا به ...

بیشتر بخوانید
گفتگوی مراجع با کوچ در جلسه کوچینگ؛ تحلیل یا تفسیر
0

گفتگوی مراجع با کوچ در جلسه کوچینگ؛ تحلیل یا تفسیر

یکی از بخش‌های مهم و ارزشمند درکوچینگ که تحت عنوان رهبری دیگران و مربیگری مراجعان، خودنمایی می‌کند، میل مربی و مراجع برای درک این موضوع ...

بیشتر بخوانید