اشتباهات مهلک فروشندگان با تدریس محمد مهدی ربانی (مدت زمان : 60m دقیقه)


اشتباهات مهلک فروشندگان

بخش اول

  • 00:58
  • Text reading

بخش دوم

  • 00:58
  • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی