اصول کار تیمی با تدریس کریس کرافت (مدت زمان : 76 دقیقه دقیقه)

در این ویدان، کریس کرافت توضیح می دهد که چگونه می‌توانید یک تیم یا گروه خوب و کارآمد داشته باشید؟ چگونه در کار تیمی سیستمی بسازید که همه اعضا با ارتباط خوب احساس مسئولیت کنند و در راستای ارتقاء و پیشرفت گروه قدم بردارند. در این آموزش کریس کرافت کلی ایده برای داشتن یک تیم خوب را مطرح می‌کند.


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

اهمیت تیم ها

چه اصولی تیم های عالی را می سازد؟

تقسیم کارها

 • 00:58
 • Text reading

آگاهی از نقطه کور

 • 00:58
 • Text reading

حل تعارض ها

 • 00:58
 • Text reading

جلوزدن از مشکلات

 • 00:58
 • Text reading

مسئولیت شما در قبال دیگر اعضای گروه

حفظ نگرش مثبت

 • 00:58
 • Text reading

گوش دادن موثر

 • 00:58
 • Text reading

حمایت کردن

 • 00:58
 • Text reading

به چالش کشیدن

 • 00:58
 • Text reading

بخشش

 • 00:58
 • Text reading

چگونه عضو بهتری برای تیم باشیم؟

شناختن خود

 • 00:58
 • Text reading

بیشتر تلاش کنید

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

خلاصه

 • 00:58
 • Text reading