انیمیشن کلوپ میلیاردر ها با تدریس وارن بافت (مدت زمان : )

خلاصه دوره

26 راز وارن بافت برای موفقیت بچه ها

26 راز وارن بافت برای موفقیت آینده بچه ها در زندگی و کار

26 راز وارن بافت برای موفقیت آینده بچه ها در زندگی و کار

راه بردن سگ

 • 00:58
 • Text reading

چمن زنی و دستور

 • 00:58
 • Text reading

بدهی یک فروشنده

 • 00:58
 • Text reading

سبک و سنگین کردن

 • 00:58
 • Text reading

دو نفر لازمه

 • 00:58
 • Text reading

شیرینی های بد مزه

 • 00:58
 • Text reading

آیا باتجربه اید

 • 00:58
 • Text reading

فقط نه نگو

 • 00:58
 • Text reading

طراحی موفقیت

 • 00:58
 • Text reading

تاثیرات دومینویی

 • 00:58
 • Text reading

لاغر واقعی

 • 00:58
 • Text reading