بازاریابی در رسانه های اجتماعی برای کسب سود با تدریس Martin Waxman (مدت زمان : 59m 22s )


نتیجه گیری

گام های بعدی

  • 00:58
  • Text reading

۳.نحوه انتشار محتوای با قابلیت به اشتراک گذاری

استراتژی خودتان را توسعه دهید

بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی را درک کنید

درک بازاریابی رسانه های اجتماعی

مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

فایل های تمرین

  • 00:58
  • Text reading