بازاریابی محتوا با اسلاید

خلاصه دوره

Dayna Rothman

زمان دوره : 33m 18s


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

اسلایدها یک نوع محتوا هستند!

شناخت مخاطب

  • 00:58
  • Text reading

قدم های بعدی

خداحافظ

  • 00:58
  • Text reading