بازاریابی محتوا: ساخت پادکست و فایل صوتی موثر

خلاصه دوره

C.C. Chapman

زمان دوره : 15m 56s


معرفی

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

پادکست چیست؟

  • 00:58
  • Text reading

ضبط صدا با موبایل

  • 00:58
  • Text reading

ضبط و ادیت پادکست چگونه انجام می پذیرد؟