خودشناسی و توسعه خودآگاهی با تدریس جما رابرتز (مدت زمان : 60 دقیقه)

خلاصه دوره

با اینکه عوامل بسیار زیادی می­تواند در بازاریابی یک فرد موفق تاثیرگذار باشد، تقریبا تمام افرادی که به سطح بالایی از موفقیت فردی و حرفه­ ای دست یافته­ اند حس خودشناسی فوق­ العاده­ ای دارند. در این دوره، یاد بگیرید چطور خودشناسی­ تان را بیشتر کنید تا خودتان را از نظر فردی توسعه داده و پیشرفت­ کاری­ تان را بهبود بخشید. جما رابرتز- روانشناس سازمانی- کمک­­ تان می­ کند تا نحوه­ ی افزایش خودآگاهی­ تان را یاد گرفته و به این ترتیب بتوانید طرز فکر بقیه در مورد خودتان را درک کرده و اعمال­ تان را به نحو بهتری با اهداف­تان همسو سازید. وی به شما یاد می­ دهد چطور شناسایی عقاید­تان را شناسایی کنید تا  خودآگاهی تان را افزایش دهید؛

با اینکه عوامل بسیار زیادی می­تواند در بازاریابی یک فرد موفق تاثیرگذار باشد، تقریبا تمام افرادی که به سطح بالایی از موفقیت فردی و حرفه­ای دست یافته­اند حس خودشناسی فوق­العاده­ای دارند. در این دوره، یاد بگیرید چطور خودشناسی­تان را بیشتر کنید تا خودتان را از نظر فردی توسعه داده و پیشرفت­ کاری­تان را بهبود بخشید. جما رابرتز- روانشناس سازمانی- کمک­­تان می­کند تا نحوه­ی افزایش خودآگاهی­تان را یاد گرفته و به این ترتیب بتوانید طرز فکر بقیه در مورد خودتان را درک کرده و اعمال­تان را به نحو بهتری با اهداف­تان همسو سازید. وی به شما یاد می­دهد چطور شناسایی عقاید­تان را شناسایی کنید تا  خودآگاهی­تان را افزایش دهید؛ از خوتان فاصله بگیرید تا چشم­انداز بهتری نسبت به خودتان داشته باشید؛ از نقشه­ی عملیاتیِ خودآگاهی­تان بهره­مند شوید و یک سری چیزهای دیگر.

مباحث عبارتند از: 

 • شناسایی باورها برای بهبود خودآگاهی؛
 • فاصله گرفتن از خودتان؛
 • راهبردهای خودآگاهی؛
 • تامل در مورد خودآگاهی و بهبود آن؛
 • شناسایی اثر موجی؛
 • مدیریت استرس؛
 • جست­وجوی بازخورد برای شکوفاسازی خودآگاهی؛
 • انتخاب راهبردهای خودآگاهی؛

 


مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

درک خویشتن

قدرت سایر دیدگاه ها

استراتژی های خودآگاهی

برنامه اقدام خودآگاهی

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی