مثل یک رهبر فکر کنید با تدریس برایان تریسی (مدت زمان : 186 دقیقه)

خلاصه دوره

در این دوره برایان تریسی به شما آموزش می‌ دهد که چگونه می‌ توانید با تغییر رفتارهای روزانه خود تبدیل به یک رهبر موفق با انگیزه قوی در کسب و کار و زندگی خود باشید؟

اگر با قدرت بر هشت رکن اساسی رهبری کارآمد مسلط شوید می­ توانید در محل کارتان به رهبری موفق و با انگیزه تبدیل شوید. این هشت رکن اساسی رهبری شامل : درایت، صداقت، برنامه ­ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه، شجاعت، ارتباطات، کار تیمی، و قدرت عمل می‌باشد.

در این دوره برایان تریسی به شما آموزش می‌ دهد که چگونه می‌ توانید با تغییر رفتارهای روزانه خود تبدیل به یک رهبر موفق با انگیزه قوی در کسب و کار و زندگی خود باشید؟

اگر با قدرت بر هشت رکن اساسی رهبری کارآمد مسلط شوید می­ توانید در محل کارتان به رهبری موفق و با انگیزه تبدیل شوید.

 


01. رهبران ساخته می‌شوند به دنیا نمی‌آیند

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

وضوح را بیابید

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

02. بصیرت

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

03. تمامیت

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

04. برنامه‌ریزی استراتژیک

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

پیش‌فعال باشید

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

05. مدیریت پروژه

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

اولیت‌بندی کنید

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

06. جسارت

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

07. تعامل

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

08. کار گروهی

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

09. اقدام کردن

مقدمه

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه‌گیری

 • 00:58
 • Text reading

تمرین

 • 00:58
 • Text reading

10. نتیجه‌گیری

موضوع بعدی چیست؟

 • 00:58
 • Text reading