مبانی کارآفرینی با تدریس ویتنی جانسون (مدت زمان : 140 دقیقه دقیقه)

خلاصه دوره

در این ویدان ویتنی جانسون به شما یاد میده که چطور یه کسب و کار راه اندازی کنید و برای خودتون کار آفرینی بکنید، این دوره کوتاه می‌تواند کمک بسیار زیادی به پیشرفت شما در راه اندازی کسب و کارتون بکنه.

در این ویدان ویتنی جانسون به شما یاد میده که چطور یه کسب و کار راه اندازی کنید و برای خودتون کار آفرینی بکنید، این دوره کوتاه می‌تواند کمک بسیار زیادی به پیشرفت شما در راه اندازی کسب و کارتون بکنه.


مقدمه

۱.۰. خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

یافتن ایده بزرگتان

راه اندازی کسب و کار خودتان

۲.۲. تعیین قیمت ها

  • 00:58
  • Text reading

تیم سازی

بازاریابی کسب و کارتان

تعیین مقیاس کسب و کارتان

۵.۵. مدیریت تنش

  • 00:58
  • Text reading

تامین مالی رشد

نتیجه گیری

ثبت تیکت پشتیبانی