مدیریت در زمان های سخت با تدریس جان رادرفورد (مدت زمان : 68 دقیقه)

خلاصه دوره

در این دوره جان به شما آموزش می دهد که چگونه در شرایط سخت به صورت تاثیر گذار مدیریت کنید. همچنین به شما می آموزد که چگونه تغییرات را تسریع کنید و از روش هایی استفاده کنید که کارایی اعضای تیم خود را بهبود ببخشید.

مدیریت در زمان های سخت چیزی است که تفاوت رهبرها و مدیر ها را مشخص می کند.

در این دوره جان به شما آموزش می دهد که چگونه در شرایط سخت به صورت تاثیر گذار مدیریت کنید. همچنین به شما می آموزد که چگونه تغییرات را تسریع کنید و از روش هایی استفاده کنید که کارایی اعضای تیم خود را بهبود ببخشید.

روشهای ارتباطی و ایجاد تغییرات تاثیر گذار هم از مواردی هستند که جان به آن ها اشاره می کند.


مقدمه

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

خودآگاهی در زمان های دشوار

محرک های تغییر

  • 00:58
  • Text reading

استراتژی های برای حفظ تمرکز

حذف چند کاره بودن

  • 00:58
  • Text reading

استراتژی هایی برای نوآوری

استراتژی هایی برای توسعه یک تیم متعهد به کار

چگونه می توان هزینه ها را کاهش داد؟

پاسخ در زمان های دشوار

نتیجه گیری

گام پایدار بعدی

  • 00:58
  • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی