مسری، نکات طلایی بازاریابی ویروسی با تدریس جونا برگر (مدت زمان : 61 دقیقه دقیقه)

خلاصه دوره

آنچه در این ویدان می آموزید: تبلیغات کلامی 10 برابر بیشتر از تبلیغات سنتی تاثیر دارد، مردم در مورد چیزهای خاص صحبت می کنند اما چرا باید آن‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارند؟ چرا برخی از محصولات وارد بازار می شوند، بعضی از ایده ها به سرعت پخش می شوند؟ و برخی از محتوای آنلاین به اصطلاح ویروسی هستند؟
جونا برگر پروفسور دانشگاه وارتون می‌گوید که علمی در پشت تبلیغات دهان به دهان و انتقال اجتماعی مخفی شده است. 

آنچه در این ویدان می آموزید: تبلیغات کلامی 10 برابر بیشتر از تبلیغات سنتی تاثیر دارد، مردم در مورد چیزهای خاص صحبت می کنند اما چرا باید آن‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارند؟ چرا برخی از محصولات وارد بازار می شوند، بعضی از ایده ها به سرعت پخش می شوند؟ و برخی از محتوای آنلاین به اصطلاح ویروسی هستند؟
جونا برگر پروفسور دانشگاه وارتون می‌گوید که علمی در پشت تبلیغات دهان به دهان و انتقال اجتماعی مخفی شده است. 


محتوای مسری

خوش آمدید

  • 00:58
  • Text reading

اعتبار اجتماعی

زنجیره ها و احساسات

عمومیت و ارزش کاربردی

خصوصی کردن عمومی!

  • 00:58
  • Text reading

داستان سازی و کاربرد این قدم ها در عمل

ساختن داستان

  • 00:58
  • Text reading