موفقیت در اتمام فروش های پیچیده (بستن قراردادهای سخت) با تدریس جف بلومفیلد (مدت زمان : 1h 33m دقیقه)

خلاصه دوره

برخی از مواقع، فروش پیجیده می شود. برخی مواقع افراد مختلفی باید تصمیم بگیرند تا یک فروش اتفاق بیافتد. گاهی اوقات رقبا سبب پیچیدگی فروش می شوند.

یکی از مهارت های فروشندگان حرفه ای، غلبه بر فروش پیچیده است.

برخی از مواقع، فروش پیجیده می شود. برخی مواقع افراد مختلفی باید تصمیم بگیرند تا یک فروش اتفاق بیافتد. گاهی اوقات رقبا سبب پیچیدگی فروش می شوند.

یکی از مهارت های فروشندگان حرفه ای، غلبه بر فروش پیچیده است.

در فروش پیچیده عوامل متعددی برای طفره رفتن خریدار وجود دارد. این پیچیدگی می تواند منجر به از دست دادن درآمد، طولانی شدن چرخه فروش و هزینه های غیرقابل پیش بینی شود. شما با درک مشکل خریدار و ساده سازی راه حل، می توانید به سادگی موقعیت را برای بستن معامله آماده کنید.

این ویدان را با تدریس مربی بین المللی فروشجف بلومفیلد تماشا می کنید تا بفهمید چگونه می توانید به طور منظم و سیستماتیک یک فروش پیچیده را به سمت موفقیت هدایت کنید.

در این دوره آموزشی پیشرفته فروش حرفه ای، تاکتیک ها و ابزارهای به روز را برای افزایش احتمال موفقیت در فروش خود دریافت می کنید. می آموزید که چطور خریداران خود را با بررسی روند حرکت آنها در قیف فروش درک کرده و کشف کنید که چگونه با بلاغت کلام و وضوح از ارزش منحصر به فرد محصول خود دفاع کنید.
مباحث این ویدان عبارتند از:
• ساده سازی پیچیدگی
• نقشه سفر خریدار
• شناسایی اهداف و چالش های خریدار
• دادن آگاهی برای ترغیب فوری به خرید
• نقطه تمایز قانع کننده خود را بشناسید
• نقشه راه حل شما برای مشکل
• پلی برای شکاف بین مشکل و راه حل
• کسب تعهد و نهایی سازی فروش


معرفی

خوش امدید

 • 00:58
 • Text reading

شناسایی مراحل خرید

شناسایی اهداف و چالش ها ی مشتریان

استفاده از حس اضطرار برای خرید

حس اضطرار چیست؟

 • 00:58
 • Text reading

مشخص کردن ارزش قابل سنجش

وضوح در ارزش

 • 00:58
 • Text reading

مدل های مکالمات فروش پیچیده

ایجاد ارتباط

 • 00:58
 • Text reading

دوری از بحث

 • 00:58
 • Text reading

محدودیت بحث

 • 00:58
 • Text reading

ارتباط بحث

 • 00:58
 • Text reading

رسیدگی به موضوع

 • 00:58
 • Text reading

نتیجه گیری

قدم بعدی

 • 00:58
 • Text reading