پیش بینی فروش با تدریس دری بوید (مدت زمان : 46 دقیقه)

خلاصه دوره

پیش ­بینی فروش تقریبا برای هر کسب ­وکاری ضروری است چرا که بر آماده­ سازی فروش، برنامه ­ریزی ­های مالی، بودجه­ بندی، برنامه ­ریزی­ های عملیاتی و برنامه­ ریزی بازاریابی تاثیر می­ گذارد. از آنجایی که پیش­ بینی ­های فروش تاثیرات بلند مدتی دارند، صحت هر چه بیشتر اطلاعات پیش ­بینی امری حیاتی است. 

پیش­بینی فروش تقریبا برای هر کسب­وکاری ضروری است چرا که بر آماده­سازی فروش، برنامه­ریزی­های مالی، بودجه­بندی، برنامه­ریزی­های عملیاتی و برنامه­ریزی بازاریابی تاثیر می­گذارد. از آنجایی که پیش­بینی­های فروش تاثیرات بلند مدتی دارند، صحت هر چه بیشتر اطلاعات پیش­بینی امری حیاتی است. در این دوره، درو بوید، استاد بازاریابی و فروش، فرایند گام به گامی برای ایجاد و مدیریت موثر پیش­بینی­های فروش به اشتراک می­گذارد.  وی چگونگی تعریف بخش­ مورد نظرتان در بازار، ایجاد فرایندهای مناسب، انتخاب تکنیک­های پیش­بینی مناسب و گردآوری داده را نشان­تان می­دهد. علاوه بر این، چگونگیِ استفاده از هر دو روش پیش­بینی کمّی و کیفی را مشخص می­سازد.

مباحث عبارتند از: 

 • درک فرایند پیش­بینی فروش؛
 • تعریف بخش مورد نظرتان در بازار؛
 • درک پویائی­های بازار؛
 • انتخاب تکنیکی برای پیش­بینی؛
 • استفاده از پیش­بینی کمّی؛
 • درک میانگین­های متحرک؛
 • استفاده از پیش­بینی کیفی؛
 • استفاده از برآوردهایی از جانب مشتری­ها، نمایندگان فروش و توزیع­کنندگان؛
 • استفاده از گروهی از متخصصان.

 


مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

درک پیش بینی فروش

آماده سازی برای پیش بینی فروش

استفاده از پیش بینی کمی

درک تسویه حساب

 • 00:58
 • Text reading

استفاده از پیش بینی کیفی

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی