چگونه از پس مکالمات سخت بر بیاییم؟ با تدریس بریت آندرتا (مدت زمان : 137 دقیقه دقیقه)

خلاصه دوره

بریت آندریِتا، مربیِ رهبری سازمانی و مدیر بخش یادگیری و توسعه سایت لیندا می باشد، بریت در این ویدان نکته ها و راهبردهایی را برای گفتگوهای دشوار با اطرافیان با شما به اشتراک می گذارد.، در مدل چهار مرحله; ای او، موقعیت هایی را خواهید یافت که به گفت گوهای دشوار میانجامد؛ در مورد زمانی که گفتگو الزامی است، تصمیم خواهید گرفت و خود را آماده ی تعامل با کارمندان و اطرافیانتان خواهید ساخت و به مرور به نتایج موفقی دست پیدا خواهید کرد.

در این بین، رازهای تبدیل گفت گوهای دشوار به تعامل های موفقیت آمیز را می آموزید

بریت آندریِتا، مربیِ رهبری سازمانی و مدیر بخش یادگیری و توسعه سایت لیندا می باشد، بریت در این ویدان نکته ها و راهبردهایی را برای گفتگوهای دشوار با اطرافیان با شما به اشتراک می گذارد.، در مدل چهار مرحله; ای او، موقعیت هایی را خواهید یافت که به گفت گوهای دشوار میانجامد؛ در مورد زمانی که گفتگو الزامی است، تصمیم خواهید گرفت و خود را آماده ی تعامل با کارمندان و اطرافیانتان خواهید ساخت و به مرور به نتایج موفقی دست پیدا خواهید کرد.

در این بین، رازهای تبدیل گفت گوهای دشوار به تعامل های موفقیت آمیز را می آموزید

 

 


معرفی

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

ارتباطات موثر

 • 00:58
 • Text reading

شناخت مکالمات سخت

ماتریس مشکلات

 • 00:58
 • Text reading

گذرگاه مشکلات

 • 00:58
 • Text reading

فاز ساخت

مفهموم گفتگو

 • 00:58
 • Text reading

فاز بازتاب

ربایش و قلاب ها

 • 00:58
 • Text reading

فاز مکالمه

آمادگی پیدا کنید

 • 00:58
 • Text reading

آغاز مکالمه

 • 00:58
 • Text reading

هدف تان را بگویید

 • 00:58
 • Text reading

دعوت به درک آنها

 • 00:58
 • Text reading

ارائه خبرهای بد

 • 00:58
 • Text reading

فاز پیگیری

نتیجه گیری

تسهیل گری دیگران

 • 00:58
 • Text reading

گرفتن بازخورد

 • 00:58
 • Text reading

قدم های بعدی

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی