چگونه روی دیگران تاثیر بگذاریم؟

خلاصه دوره

John Ullmen


مقدمه

خوش‌آمدید

  • 00:58
  • Text reading

1. بهترین تأثیرگذاران قبل از تأثیرگذاری چه می‌کنند

2. چطور درخصوص موقعیت‌تان بهترین متدهای تأثیرگذاری را انتخاب کنید

شرح درد و منفعت

  • 00:58
  • Text reading

تأثیرگذار باشید

  • 00:58
  • Text reading

3 - جطور میتونی نفوذ کنی و تحت تعقیب قرار بگیری

نتیجه‌گیری