چگونه قاطع باشیم؟ با تدریس Chris Croft (مدت زمان : 54m 21s دقیقه)


مقدمه

مقدمه

  • 00:58
  • Text reading

1. درک اعتمادبه‌نفس

2. واکنش به چالش‌ها

2.2. سردرگمی

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

نتیجه‌گیری

  • 00:58
  • Text reading