چگونه قاطع باشیم؟

خلاصه دوره

Chris Croft

زمان دوره : 54m 21s


مقدمه

مقدمه

  • 00:58
  • Text reading

1. درک اعتمادبه‌نفس

2. واکنش به چالش‌ها

2.2. سردرگمی

  • 00:58
  • Text reading

نتیجه گیری

نتیجه‌گیری

  • 00:58
  • Text reading