چگونه کارکنان با سنین مختلف را مدیریت کنیم؟ با تدریس Roberta Matuson (مدت زمان : 56m 2s دقیقه)

تنوع نیروی کار، مخصوصا وقتی بحث سن پیش می­آید، از هر زمان دیگری بیشتر شده است. همکاری موثر افرادی از چند نسل مختلف، برای موفقیت کسب­وکار حیاتی است.­ در این دوره، ربرتا ماتسون- متخصص رهبری سازمانی- به مدیران کمک می­کند تا درکی از پیچیدگی­های هدایت کارگروهی متشکل از چهار یا حتی پنج نسل-سنت­گراها، نسل انفجار جمعیت، نسل ایکس، نسل هزاره، و نسل زد- به دست آورند. وی تفاوت­های موجود در فرهنگ­هایی که هر نسل در آن رشد کرده­ و آنچه هنگام مدیریت کارمندی که آنقدر جوان است که می­تواند جای فرزندتان باشد و آنقدر سن دارد که می­تواند جای پدرتان باشد از دست­تان بر می­آید را توضیح می­دهد. همچنین، استفاده­ی اهرمی از نقاط قوت منحصر به هر نسل را نیز یاد می­گیرید.

مباحث عبارتند از: 

 • رویکردهای متفاوت نسل­های مختلف به کار؛چ
 • مدیریت یک کارمند جوان­تر؛
 • مدیریت یک کارمند یا رئیس مسن­تر؛
 • برطرف ساختن تضادهای بین نسل­های مختلف؛
 • استفاده­ی اهرمی از تفاوت­های بین نسل­های مختلف؛
 • آموزش تیمی متشکل از چند نسل مختلف.

 

 


مقدمه

خوش آمدید

 • 00:58
 • Text reading

نیروی کار چندنسلی

نسل زد -

 • 00:58
 • Text reading

مدیریت کارمندان از نسل های مختلف

تبدیل تفاوت های بین نسلی به فرصت در محیط کار

نتیجه گیری

گام های بعدی

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی