کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ایران با تدریس سخنرانان کنفرانس نوابغ دیجیتال (مدت زمان : دقیقه)

خلاصه دوره

برای اولین بار در ایران نخستین کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ایران در تاریخ 19 مهر 1397 برگزار شد. در این کنفرانس همه دیجیتال مارکتر های برتر و همچنین مدیران کسب و کار های اینترنتی حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند

برای اولین بار در ایران نخستین کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ایران در تاریخ 19 مهر 1397 برگزار شد. در این کنفرانس همه دیجیتال مارکتر های برتر و همچنین مدیران کسب و کار های اینترنتی حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند


فیلم سخنرانی اساتید

حمید سپید نام

 • 00:58
 • Text reading

رسول صیقلی

 • 00:58
 • Text reading

ماهان تمیوری

 • 00:58
 • Text reading

مازیار فقیهی

 • 00:58
 • Text reading

حمید رضا محمودی

 • 00:58
 • Text reading

بهزاد حسین عباسی

 • 00:58
 • Text reading

محمد مهدی ربانی

 • 00:58
 • Text reading

بهزاد پژومند راد

 • 00:58
 • Text reading

پنل کارآفرینان

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی