کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ایران

خلاصه دوره

برای اولین بار در ایران نخستین کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ایران در تاریخ 19 مهر 1397 برگزار شد. در این کنفرانس همه دیجیتال مارکتر های برتر و همچنین مدیران کسب و کار های اینترنتی حضور داشتند و به سخنرانی پرداختند

سخنرانان کنفرانس نوابغ دیجیتال

زمان دوره :


فیلم سخنرانی اساتید

حمید سپید نام

 • 00:58
 • Text reading

رسول صیقلی

 • 00:58
 • Text reading

ماهان تمیوری

 • 00:58
 • Text reading

مازیار فقیهی

 • 00:58
 • Text reading

حمید رضا محمودی

 • 00:58
 • Text reading

بهزاد حسین عباسی

 • 00:58
 • Text reading

محمد مهدی ربانی

 • 00:58
 • Text reading

بهزاد پژومند راد

 • 00:58
 • Text reading

پنل کارآفرینان

 • 00:58
 • Text reading