24 تکنیک نهایی سازی فروش با تدریس برایان تریسی (مدت زمان : 90 دقیقه)

خلاصه دوره

علت به هم خوردن بسیاری از معاملات چیست؟چه سوال هایی برای نهایی کردن فروش باید بپرسیم؟

علت به هم خوردن بسیاری از معاملات چیست؟چه سوال هایی برای نهایی کردن فروش باید بپرسیم؟

هیچکدام از فروشندگان برتر با تجربه به دنیا نیامده اند و تنها تفاوتشان با سایر فروشندگان تجربه آنهاست.

در این دوره شما 24 تکنیک نهایی کردن فروش و بستن قرارداد را آموزش می بینید. هرچقدر تکنیک های شما در نهایی سازی فروش بیشتر باشد، احتمال بستن قرارداد برای شما بیشتر است.

فروش یک مهارت است.فروشندگان حرفه ای کسانی هستند که مشتریان احتمالی خود را به خریدار تبدیل می کنند و روند خرید را آسان تر میکنند.


24 تکنیک نهایی سازی فروش

بخش اول

 • 00:58
 • Text reading

بخش دوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش سوم

 • 00:58
 • Text reading

بخش چهارم

 • 00:58
 • Text reading

بخش پنجم

 • 00:58
 • Text reading

بخش ششم

 • 00:58
 • Text reading

بخش هفتم

 • 00:58
 • Text reading

بخش هشتم

 • 00:58
 • Text reading
ثبت تیکت پشتیبانی