دیوید براونلی
دیوید براونلی
خرده فروشی
دیوید براونلی
6
درس
16
فایل

59,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
پیشنهاد رد نشدنی
محمد مهدی ربانی
4
درس
14
فایل

290,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
تسلط بر سود آوری
محمد مهدی ربانی
5
درس
24
فایل

1,500,000 تومان
دین کارل
دین کارل
فروش حرفه ای موفق
دین کارل
5
درس
14
فایل

49,000 تومان
درو بوید
درو بوید
پیش بینی فروش
درو بوید
6
درس
17
فایل

45,000 تومان
لیزا ارل مک لود
لیزا ارل مک لود
در مذاکره فروش متخصص شوید
لیزا ارل مک لود
5
درس
18
فایل

79,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
اصول اساسی فروش
جف بلومفیلد
6
درس
15
فایل

69,000 تومان
برندا بیلی هیوز/تاتیانا کلوو
برندا بیلی هیوز/تاتیانا کلوو
گوش دادن موثر برای موفقیت
برندا بیلی هیوز/تاتیانا کلوو
5
درس
22
فایل

69,000 تومان
داو کرنشاو
داو کرنشاو
رهبری جلسات موثر
داو کرنشاو
6
درس
34
فایل

87,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
دوره تسلط بر فروش
محمد مهدی ربانی
33
درس
129
فایل

1,790,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
صفر تا صد فروش با برایان تریسی
برایان تریسی
24
درس
48
فایل

1,590,000 تومان