ویتنی جانسون
ویتنی جانسون
مبانی کارآفرینی
ویتنی جانسون
8
درس
40
فایل

69,000 تومان
جی آبراهام
جی آبراهام
داستان زندگی جی آبراهام
جی آبراهام
1
درس
1
فایل

25,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
چگونه یک میلیونر شویم
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

75,000 تومان
دارن هاردی
دارن هاردی
مسیر سریع کارآفرینی
دارن هاردی
12
درس
39
فایل

1,790,000 تومان
محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
لایو نجات از رکود
محمدمهدی ربانی
1
درس
2
فایل

برایان تریسی
برایان تریسی
داستان زندگی برایان تریسی
برایان تریسی
1
درس
2
فایل

20,000 تومان
آلیسا کن
آلیسا کن
کوچینگ از راه دور (مجازی)
آلیسا کن
6
درس
13
فایل

59,000 تومان
نایجل کامبرلند
نایجل کامبرلند
رازهای موفقیت در کسب و کار
نایجل کامبرلند
6
درس
14
فایل

49,000 تومان
تونی رابینز،جی آبراهام
تونی رابینز،جی آبراهام
روش هایی برای رشد کسب و کار
تونی رابینز،جی آبراهام
1
درس
11
فایل

475,000 تومان
بارت وانسته
بارت وانسته
استراتژی شرکتی
بارت وانسته
13
درس
37
فایل

269,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
تسلط بر تامین سرمایه
محمد مهدی ربانی
6
درس
43
فایل

900,000 تومان
محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
کارگاه نوآوری در کسب و کار
محمدمهدی ربانی
1
درس
9
فایل

7,000,000 تومان
احمد روستا
احمد روستا
کسب و کار در شرایط کرونا
احمد روستا
1
درس
10
فایل

190,000 تومان
تونی رابینز,چت هولمز
تونی رابینز,چت هولمز
بیزینس مستری
تونی رابینز,چت هولمز
3
درس
82
فایل

1,990,000 تومان
جنی بلیک
جنی بلیک
کوچینگ نیروهای جدید
جنی بلیک
4
درس
11
فایل

59,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
ایجاد یک سیستم‌ کسب‌وکار
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

50,000 تومان
%65
احمد روستا
احمد روستا
10 عامل کلیدی برون رفت از بحران
احمد روستا
1
درس
1
فایل

149,000 تومان
52,150 تومان
امی دلوئیز
امی دلوئیز
راه اندازی کسب و کار خلاق
امی دلوئیز
8
درس
19
فایل

59,000 تومان
جف دایر
جف دایر
نوآوری
جف دایر
3
درس
15
فایل

59,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
100 ایده برتر کسب و کار
محمد مهدی ربانی
1
درس
4
فایل

290,000 تومان
دانا رابینسون
دانا رابینسون
21 فرصت برای شبکه سازی بهتر
دانا رابینسون
3
درس
23
فایل

39,000 تومان
محمدرضا پاشا
محمدرضا پاشا
10 تکنیک پیروزی بر رقبا
محمدرضا پاشا
1
درس
1
فایل

550,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
ایجاد سازمان آموزشی
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

65,000 تومان
منصور ادیبی
منصور ادیبی
هوش مکانی در کسب و کار
منصور ادیبی
1
درس
3
فایل

99,000 تومان
زیگ زیگلار
زیگ زیگلار
داستان زندگی زیگ زیگلار
زیگ زیگلار
1
درس
3
فایل

20,000 تومان