جف دایر
جف دایر
نوآوری
جف دایر
3
درس
15
فایل

59,000 تومان
دانا رابینسون
دانا رابینسون
21 فرصت برای شبکه سازی بهتر
دانا رابینسون
3
درس
23
فایل

39,000 تومان
%65
احمد روستا
احمد روستا
10 عامل کلیدی برون رفت از بحران
احمد روستا
1
درس
1
فایل

149,000 تومان
52,150 تومان
زیگ زیگلار
زیگ زیگلار
داستان زندگی زیگ زیگلار
زیگ زیگلار
1
درس
3
فایل

20,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
ایجاد سازمان آموزشی
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

65,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
تسلط بر تامین سرمایه
محمد مهدی ربانی
6
درس
43
فایل

900,000 تومان
امی دلوئیز
امی دلوئیز
راه اندازی کسب و کار خلاق
امی دلوئیز
8
درس
19
فایل

59,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
چگونه یک میلیونر شویم
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

75,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
ایجاد یک سیستم‌ کسب‌وکار
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

50,000 تومان
آلیسا کن
آلیسا کن
کوچینگ از راه دور (مجازی)
آلیسا کن
6
درس
13
فایل

59,000 تومان
محمدرضا پاشا
محمدرضا پاشا
10 تکنیک پیروزی بر رقبا
محمدرضا پاشا
1
درس
1
فایل

550,000 تومان
ویتنی جانسون
ویتنی جانسون
مبانی کارآفرینی
ویتنی جانسون
8
درس
40
فایل

69,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
داستان زندگی برایان تریسی
برایان تریسی
1
درس
2
فایل

20,000 تومان
منصور ادیبی
منصور ادیبی
هوش مکانی در کسب و کار
منصور ادیبی
1
درس
3
فایل

99,000 تومان
جی آبراهام
جی آبراهام
داستان زندگی جی آبراهام
جی آبراهام
1
درس
1
فایل

25,000 تومان
تونی رابینز،جی آبراهام
تونی رابینز،جی آبراهام
روش هایی برای رشد کسب و کار
تونی رابینز،جی آبراهام
1
درس
11
فایل

475,000 تومان
نایجل کامبرلند
نایجل کامبرلند
رازهای موفقیت در کسب و کار
نایجل کامبرلند
6
درس
14
فایل

49,000 تومان
احمد روستا
احمد روستا
کسب و کار در شرایط کرونا
احمد روستا
1
درس
10
فایل

190,000 تومان
محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
لایو نجات از رکود
محمدمهدی ربانی
1
درس
2
فایل

محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
100 ایده برتر کسب و کار
محمد مهدی ربانی
1
درس
4
فایل

290,000 تومان
بارت وانسته
بارت وانسته
استراتژی شرکتی
بارت وانسته
13
درس
37
فایل

269,000 تومان
محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
کارگاه نوآوری در کسب و کار
محمدمهدی ربانی
1
درس
9
فایل

7,000,000 تومان
دارن هاردی
دارن هاردی
مسیر سریع کارآفرینی
دارن هاردی
12
درس
39
فایل

1,790,000 تومان
تونی رابینز,چت هولمز
تونی رابینز,چت هولمز
بیزینس مستری
تونی رابینز,چت هولمز
3
درس
82
فایل

1,990,000 تومان
جنی بلیک
جنی بلیک
کوچینگ نیروهای جدید
جنی بلیک
4
درس
11
فایل

59,000 تومان