جان جانسچ
جان جانسچ
مبانی بازاریابی محلی
جان جانسچ
7
درس
19
فایل

59,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
دوره تسلط بر بازاریابی
محمد مهدی ربانی
33
درس
104
فایل

2,200,000 تومان
استیفن موماو
استیفن موماو
بازاریابی برای انسان ها
استیفن موماو
1
درس
13
فایل

31,000 تومان
سی سی چپمن
سی سی چپمن
بازاریابی محتوا | عکس ها
سی سی چپمن
2
درس
8
فایل

19,000 تومان
سی سی چپمن
سی سی چپمن
بازاریابی محتوا
سی سی چپمن
6
درس
24
فایل

59,000 تومان
کریس گاوارد
کریس گاوارد
مبانی بازاریابی - شخصیتی
کریس گاوارد
5
درس
16
فایل

31,000 تومان