برایان تریسی
برایان تریسی
24 راه برای فروش محصول‌
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

65,000 تومان
پال اسمیث
پال اسمیث
فروش از طریق داستان
پال اسمیث
6
درس
21
فایل

99,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
مشتری یابی
محمد مهدی ربانی
1
درس
3
فایل

59,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
تهیه برنامه‌ی فروش‌
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

55,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
مدیریت فرآیند فروش
جف بلومفیلد
7
درس
12
فایل

59,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
سه فصل اول دوره تسلط بر فروش
محمد مهدی ربانی
3
درس
12
فایل

195,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
برنامه ریزی فروش
محمد مهدی ربانی
1
درس
1
فایل

59,000 تومان
دکتر محمدیان - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی‌پور -  بابک بادکوبه - حمید رضا محمودی
دکتر محمدیان - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی‌پور - بابک بادکوبه - حمید رضا محمودی
همایش بازاریابی و فروش در عصر دیجیتال
دکتر محمدیان - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی‌پور - بابک بادکوبه - حمید رضا محمودی
1
درس
10
فایل

149,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
ویژگی های یک فروشنده عالی
محمد مهدی ربانی
2
درس
2
فایل

99,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
مدیریت فرایند فروش موفق
جف بلومفیلد
5
درس
10
فایل

33,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
استراتژی‌های افزایش سود
برایان تریسی
1
درس
53
فایل

2,490,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
کارگاه استراتژی های رشد فروش
محمد مهدی ربانی
2
درس
16
فایل

1,790,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
دروازه بان ها در فروش
محمد مهدی ربانی
1
درس
2
فایل

69,000 تومان
محمدمهدی ربانی، محمدرضا عمرانی، عدنان موسی پور، بابک بادکوبه، شاهین فاطمی
محمدمهدی ربانی، محمدرضا عمرانی، عدنان موسی پور، بابک بادکوبه، شاهین فاطمی
همایش بازاریابی، فروش و برندسازی
محمدمهدی ربانی، محمدرضا عمرانی، عدنان موسی پور، بابک بادکوبه، شاهین فاطمی
6
درس
18
فایل

230,000 تومان
دین کارل
دین کارل
فروش حرفه ای موفق
دین کارل
5
درس
14
فایل

49,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
برنامه‌ریزی برای موفقیت
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

55,000 تومان
دارن هاردی
دارن هاردی
اتصال فروش
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

49,000 تومان
دیوید براونلی
دیوید براونلی
خرده فروشی
دیوید براونلی
6
درس
16
فایل

59,000 تومان
درو بوید
درو بوید
پیش بینی فروش
درو بوید
6
درس
17
فایل

45,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
رهبری فروش
محمد مهدی ربانی
2
درس
11
فایل

1,790,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
فروش مکمل
جف بلومفیلد
6
درس
20
فایل

99,000 تومان
لیزا ارل مک لود
لیزا ارل مک لود
در مذاکره فروش متخصص شوید
لیزا ارل مک لود
5
درس
18
فایل

79,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
مبانی NLP
محمد مهدی ربانی
1
درس
2
فایل

69,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
افزایش فروش‌ در کسب و کار
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

45,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
اصول اساسی فروش
جف بلومفیلد
6
درس
15
فایل

69,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
رفتار فروشندگان برتر
محمد مهدی ربانی
1
درس
5
فایل

79,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
دوره تسلط بر فروش
محمد مهدی ربانی
33
درس
129
فایل

1,790,000 تومان
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
همایش رشد غیر منتظره فروش
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
1
درس
9
فایل

190,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
فروش به شرکت های بزرگ
محمد مهدی ربانی
1
درس
2
فایل

71,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
بازاریابی و فروش هرچیزی
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

47,500 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
واقعیت های جدید فروش
محمد مهدی ربانی
1
درس
1
فایل

51,000 تومان
دکتر آزمندیان و دکتر ربانی
دکتر آزمندیان و دکتر ربانی
سمینار پرش از رکود
دکتر آزمندیان و دکتر ربانی
3
درس
9
فایل

75,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
صفر تا صد فروش با برایان تریسی
برایان تریسی
24
درس
48
فایل

1,590,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
اهمیت فروش برای کسب و کار
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

85,000 تومان