دوری کلارک
دوری کلارک
زبان بدن برای زنان
دوری کلارک
5
درس
12
فایل

برایان تریسی
برایان تریسی
مثل یک رهبر فکر کنید
برایان تریسی
10
درس
70
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
100 سال خردمندی
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
افزایش بهره وری
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
رهاسازی قدرت درونی
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
دست یابی به اهداف
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
هدف گذاری حرفه ای
پیام بهرام پور
1
درس
7
فایل

دکتر تاد دوت
دکتر تاد دوت
ایجاد اعتماد به نفس
دکتر تاد دوت
3
درس
12
فایل

محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
شهرت یا حسن شهرت
محمد مهدی ربانی
1
درس
3
فایل

جان سی مکسول
جان سی مکسول
رهبری در شرایط بحران
جان سی مکسول
4
درس
16
فایل

بابک بادکوبه
بابک بادکوبه
برندسازی و تبلیغات
بابک بادکوبه
1
درس
3
فایل

بریت آندرتا,دکتر اریک زکریسون,دکتر مایکل شرمر,ناتالی تیلور,دکتر کیت وایب
بریت آندرتا,دکتر اریک زکریسون,دکتر مایکل شرمر,ناتالی تیلور,دکتر کیت وایب
توصیه هایی به رهبران در شرایط بحرانی
بریت آندرتا,دکتر اریک زکریسون,دکتر مایکل شرمر,ناتالی تیلور,دکتر کیت وایب
5
درس
26
فایل

احمد روستا
احمد روستا
مديريت خويشتن
احمد روستا
1
درس
4
فایل

محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
لایو نجات از رکود
محمدمهدی ربانی
1
درس
2
فایل