سخنرانی TED
سخنرانی TED
پیدایش گوگل
سخنرانی TED
1
درس
1
فایل

سخنرانی TED
سخنرانی TED
قدرت درون گراها
سخنرانی TED
1
درس
1
فایل

محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
لایو نجات از رکود
محمدمهدی ربانی
1
درس
2
فایل

احمد روستا
احمد روستا
مديريت خويشتن
احمد روستا
1
درس
4
فایل

جان سی مکسول
جان سی مکسول
رهبری در شرایط بحران
جان سی مکسول
4
درس
16
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
رهاسازی قدرت درونی
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

بابک بادکوبه
بابک بادکوبه
برندسازی و تبلیغات
بابک بادکوبه
1
درس
3
فایل

بریت آندرتا,دکتر اریک زکریسون,دکتر مایکل شرمر,ناتالی تیلور,دکتر کیت وایب
بریت آندرتا,دکتر اریک زکریسون,دکتر مایکل شرمر,ناتالی تیلور,دکتر کیت وایب
توصیه هایی به رهبران در شرایط بحرانی
بریت آندرتا,دکتر اریک زکریسون,دکتر مایکل شرمر,ناتالی تیلور,دکتر کیت وایب
5
درس
26
فایل

Wharton University
Wharton University
Academic Listening and Note-Taking
Wharton University
13
درس
40
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
افزایش بهره وری
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
دست یابی به اهداف
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

دوری کلارک
دوری کلارک
زبان بدن برای زنان
دوری کلارک
5
درس
12
فایل

پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
هدف گذاری حرفه ای
پیام بهرام پور
1
درس
7
فایل

دکتر تاد دوت
دکتر تاد دوت
ایجاد اعتماد به نفس
دکتر تاد دوت
3
درس
12
فایل

تونی بوزان
تونی بوزان
نقشه ذهنی یا Mind Map
تونی بوزان
1
درس
3
فایل

محمدمهدی ربانی
محمدمهدی ربانی
اصول بیزینس کوچینگ
محمدمهدی ربانی
1
درس
5
فایل

محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
شهرت یا حسن شهرت
محمد مهدی ربانی
1
درس
3
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
100 سال خردمندی
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

حامد یزدی
حامد یزدی
هوش کسب و کار
حامد یزدی
1
درس
3
فایل

برایان تریسی
برایان تریسی
مثل یک رهبر فکر کنید
برایان تریسی
10
درس
70
فایل

برایان تریسی
برایان تریسی
مدیریت در یک روز
برایان تریسی
5
درس
13
فایل