محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
برنامه ریزی فروش
محمد مهدی ربانی
1
درس
1
فایل

59,000 تومان
محمدمهدی ربانی، محمدرضا عمرانی، عدنان موسی پور، بابک بادکوبه، شاهین فاطمی
محمدمهدی ربانی، محمدرضا عمرانی، عدنان موسی پور، بابک بادکوبه، شاهین فاطمی
همایش بازاریابی، فروش و برندسازی
محمدمهدی ربانی، محمدرضا عمرانی، عدنان موسی پور، بابک بادکوبه، شاهین فاطمی
6
درس
18
فایل

230,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
رفتار فروشندگان برتر
محمد مهدی ربانی
1
درس
5
فایل

79,000 تومان
دیوید براونلی
دیوید براونلی
خرده فروشی
دیوید براونلی
6
درس
16
فایل

59,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
مدیریت فرآیند فروش
جف بلومفیلد
7
درس
12
فایل

59,000 تومان
پال اسمیث
پال اسمیث
فروش از طریق داستان
پال اسمیث
6
درس
21
فایل

99,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
صفر تا صد فروش با برایان تریسی
برایان تریسی
24
درس
48
فایل

1,590,000 تومان
درو بوید
درو بوید
پیش بینی فروش
درو بوید
6
درس
17
فایل

45,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
24 راه برای فروش محصول‌
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

65,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
اهمیت فروش برای کسب و کار
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

85,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
استراتژی‌های افزایش سود
برایان تریسی
1
درس
53
فایل

2,490,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
فروش به شرکت های بزرگ
محمد مهدی ربانی
1
درس
2
فایل

71,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
سه فصل اول دوره تسلط بر فروش
محمد مهدی ربانی
3
درس
12
فایل

195,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
برنامه‌ریزی برای موفقیت
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

55,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
تهیه برنامه‌ی فروش‌
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

55,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
مبانی NLP
محمد مهدی ربانی
1
درس
2
فایل

69,000 تومان
دین کارل
دین کارل
فروش حرفه ای موفق
دین کارل
5
درس
14
فایل

49,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
فروش مکمل
جف بلومفیلد
6
درس
20
فایل

99,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
رهبری فروش
محمد مهدی ربانی
2
درس
11
فایل

1,790,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
مدیریت فرایند فروش موفق
جف بلومفیلد
5
درس
10
فایل

33,000 تومان
دکتر آزمندیان و دکتر ربانی
دکتر آزمندیان و دکتر ربانی
سمینار پرش از رکود
دکتر آزمندیان و دکتر ربانی
3
درس
9
فایل

75,000 تومان
لیزا ارل مک لود
لیزا ارل مک لود
در مذاکره فروش متخصص شوید
لیزا ارل مک لود
5
درس
18
فایل

79,000 تومان
دکتر محمدیان - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی‌پور -  بابک بادکوبه - حمید رضا محمودی
دکتر محمدیان - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی‌پور - بابک بادکوبه - حمید رضا محمودی
همایش بازاریابی و فروش در عصر دیجیتال
دکتر محمدیان - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی‌پور - بابک بادکوبه - حمید رضا محمودی
1
درس
10
فایل

149,000 تومان
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
همایش رشد غیر منتظره فروش
استاد محمود معظمی - دکتر علیرضا شیری - دکتر ربانی - دکتر عمرانی - عدنان موسی پور - علیرضا رجب
1
درس
9
فایل

190,000 تومان
دارن هاردی
دارن هاردی
اتصال فروش
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

49,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
افزایش فروش‌ در کسب و کار
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

45,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
واقعیت های جدید فروش
محمد مهدی ربانی
1
درس
1
فایل

51,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
دروازه بان ها در فروش
محمد مهدی ربانی
1
درس
2
فایل

69,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
مشتری یابی
محمد مهدی ربانی
1
درس
3
فایل

59,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
ویژگی های یک فروشنده عالی
محمد مهدی ربانی
2
درس
2
فایل

99,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
بازاریابی و فروش هرچیزی
برایان تریسی
1
درس
1
فایل

47,500 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
دوره تسلط بر فروش
محمد مهدی ربانی
33
درس
129
فایل

2,590,000 تومان
جف بلومفیلد
جف بلومفیلد
اصول اساسی فروش
جف بلومفیلد
6
درس
15
فایل

69,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
کارگاه استراتژی های رشد فروش
محمد مهدی ربانی
2
درس
16
فایل

1,790,000 تومان