فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
کارآموزی | Internship
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
داستان زندگی وارن بافت
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
بانکدار | The Banker
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
بنیان گذار | The Founder
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
فارست گامپ | Forrest Gump
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
شبگرد | Nightcrawler
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
صدام رو میشنوی؟
فیلم های کارآفرینی
1
درس
1
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
مربی کارتر | Coach Carter
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
فیلم سینمایی 42
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
جری مگوایر | Jerry Maguire
فیلم های کارآفرینی
1
درس
3
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
جوی | Joy
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل

فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
مستند نتفلیکس در برابر دنیا
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل

49,000 تومان
فیلم های کارآفرینی
فیلم های کارآفرینی
استیو جابز | Steve Jobs
فیلم های کارآفرینی
1
درس
4
فایل