لیندسی پدرسن
لیندسی پدرسن
استراتژی خلق برند
لیندسی پدرسن
سطح دوره: متوسط
6
درس
17
فایل

63,000 تومان
لیدا سیتروئن
لیدا سیتروئن
برای خود برند شخصی چشمگیر بسازید
لیدا سیتروئن
سطح دوره: مناسب برای همه
5
درس
13
فایل

31,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
پرسونال برندینگ
محمد مهدی ربانی
سطح دوره:
1
درس
10
فایل

3,000,000 تومان
درو بوید
درو بوید
مبانی برندسازی
درو بوید
سطح دوره:
9
درس
26
فایل

69,000 تومان