لری بورجری
لری بورجری
مدیریت عملکرد کارکنان
لری بورجری
9
درس
35
فایل

690,000 تومان
جان دبلیو باد
جان دبلیو باد
مدیریت منابع انسانی
جان دبلیو باد
12
درس
44
فایل

690,000 تومان
پیتر کاپلی
پیتر کاپلی
اصول و مبانی مدیریت
پیتر کاپلی
4
درس
23
فایل

650,000 تومان
جان رادرفورد
جان رادرفورد
مدیریت در زمان های سخت
جان رادرفورد
8
درس
22
فایل

76,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
قدرت بهره‌وری
برایان تریسی
1
درس
24
فایل

649,000 تومان
ویتنی جانسون
ویتنی جانسون
مبانی کارآفرینی
ویتنی جانسون
8
درس
40
فایل

69,000 تومان
باربارا برونو
باربارا برونو
تکنیک های مصاحبه
باربارا برونو
6
درس
20
فایل

59,000 تومان
داو کرنشاو
داو کرنشاو
چگونه متمرکز باشیم؟
داو کرنشاو
8
درس
25
فایل

57,000 تومان
داو کرانشاو
داو کرانشاو
اصول مدیریت زمان
داو کرانشاو
13
درس
55
فایل

99,000 تومان
کریس کرافت
کریس کرافت
اصول کار تیمی
کریس کرافت
6
درس
27
فایل

69,000 تومان
جف دایر
جف دایر
نوآوری
جف دایر
3
درس
15
فایل

59,000 تومان