جک کنفیلد
جک کنفیلد
زندگی خارق العاده
جک کنفیلد
6
درس
6
فایل

550,000 تومان
باب پراکتور
باب پراکتور
6 دقیقه تا موفقیت
باب پراکتور
313
درس
313
فایل

330,000 تومان
دکتر تاد دوت
دکتر تاد دوت
ایجاد اعتماد به نفس
دکتر تاد دوت
3
درس
12
فایل

پیام بهرام پور
پیام بهرام پور
هدف گذاری حرفه ای
پیام بهرام پور
1
درس
7
فایل

گری بولز
گری بولز
چابکی
گری بولز
4
درس
11
فایل

39,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
کارگاه تسلط بر اهداف
محمد مهدی ربانی
1
درس
7
فایل

390,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
هوش مالی
محمد مهدی ربانی
4
درس
17
فایل

250,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
قدرت دستاوردهای شخصی
برایان تریسی
1
درس
25
فایل

3,190,000 تومان
برایان تریسی
برایان تریسی
قدرت بهره‌وری
برایان تریسی
1
درس
24
فایل

649,000 تومان
دارن هاردی
دارن هاردی
دست یابی به اهداف
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
رهاسازی قدرت درونی
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

دارن هاردی
دارن هاردی
افزایش بهره وری
دارن هاردی
1
درس
1
فایل

دوری کلارک
دوری کلارک
ارتباطات میان فردی
دوری کلارک
5
درس
14
فایل

35,000 تومان
برندا بیلی هیوز
برندا بیلی هیوز
چگونه در کارمان مثبت باشیم؟
برندا بیلی هیوز
5
درس
12
فایل

32,000 تومان
کریس کرافت
کریس کرافت
چگونه قاطع باشیم؟
کریس کرافت
4
درس
18
فایل

51,000 تومان
محمد مهدی ربانی
محمد مهدی ربانی
دوره تسلط بر اهداف
محمد مهدی ربانی
42
درس
49
فایل

2,790,000 تومان